Jul 25, 2015

(( รับสมัครรอบ 8 )) คอร์สอบรม : อบรมสร้างเว็บขายของ Joomla E-commerce

รอบ 7/58
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2558 [เต็ม]

เปิดรับสมัคร
วันที่ : 21 สิงหาคม 2558


* อบรม 1 วันเต็ม
* เวลา 10.00 - 17.00 น

จัดโดย .. สถาบันอบรม NET Dimension Training
สอนสร้างเว็บขายของ E-commerce 3-in-1 (ตระกร้าสินค้า+เว็บบอร์ด+SEO)
ความเข้มข้นเรื่องการสร้างร้านค้าขายของออนไลน์ เว็บบอร์ด และการปรับ SEO ให้เว็บขายของ
ด้วยเครื่องมือยอดนิยมของ Joomla เช่น VirtueMart, Kunena, SEO
ที่ช่วยสร้างเว็บขายของออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการ ที่ต้องการเพิ่มช่องทางค้าขายออนไลน์
ได้สมบูรณ์มากขึ้น ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ต้องเขียนโปรแกรม ก็ทำได้ค่ะ

สอนตั้งแต่พื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรม จนทำเว็บขายของขึ้นโฮสจริง

หลักสูตรนี้
* ผู้สมัคร ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ได้

อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/joomla-training-ecommerce-3in1.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)


สำหรับผู้สมัคร แบบนิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%


สอบถามเพิ่มเติม สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

The Future Marketing รุ่นที่ 5

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดหลักสูตรวุฒิบัตร The Future Marketing รุ่นที่ 5
วันที่ 15- 29 ส.ค.58

1.หลักการและเหตุผล
การบริหารการตลาดภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเรื่องยาก และท้าทาย เนื่องจากสภาวการณ์ด้านการตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและ รวดเร็ว ทั้งในแง่ลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค คู่แข่งทางการตลาด และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี การพัฒนาและการสร้างสรรค์ให้กลยุทธ์การตลาดประสบความสำเร็จต้องอาศัยการขับ เคลื่อนทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาให้เกิดการเติบโต อย่างยั่งยืน ดังนั้นการเตรียมตัวและการพยากรณ์อนาคตของกลยุทธ์การตลาดให้พร้อมกับกับสภาพ แวดล้อมดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดการอบรมโปรแกรมการตลาดแห่งอนาคตขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียน รู้ถึงการตลาดในอนาคต และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางจากพฤติกรรมของผู้บริโภค การแข่งขันทางการตลาด และช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในอนาคต

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวคิดในการเตรียมปรับแนวทางการตลาดขององค์กร

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปรับกลยุทธ์ การตลาดในอนาคต และสามารถทำตลาดอย่างไรให้ยั่งยืนในระยะยาว

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

4. กลุ่มเป้าหมาย

ฝ่ายการตลาดระดับผู้บริหาร หัวหน้า พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

5. โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในยุคปัจจุบันและการปรับตัวพร้อมรับการตลาดในอนาคต

รวมทั้งสิ้น 8 วิชา 27 ชม. ดังนี้

Modern Marketing Principles & Strategy (6 ชม.)
Effective Marketing Planning (3 ชม.)
The New Way of Branding (3 ชม.)
Marketing Trends in the Next Century (3 ชม.)
Digital Marketing : Trend & Strategy (3 ชม.)
Innovation for Future Marketing (3 ชม.)
Marketing Communication Strategy (3 ชม.)
Marketing Research & Insight (3 ชม.)

6.คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น

- คุณปรัชญา เตียวเจริญ
อาจารย์ประจำวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- คุณดลชัย บุณยะรัตเวช
Chairman บริษัท เดนท์สุ พลัส จำกัด

- คุณวิกรานต์ มงคลจันทร์
ผู้เขียนหนังสือขายดี Marketing for work
Senior Marketing Manager บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

- คุณณฤดี คริสธานินทร์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และ บริษัท ยูเรก้า คอนซัลติ้ง จำกัด

- คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
Vice President-Head of Online Marketing บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
Senior Vice President บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและเขียนบทความตี พิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, สยามธุรกิจ และนิตยสาร BrandAge Essential

- คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข
Group Head and Partner บริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด

7.ระยะเวลาในการอบรม
อบรมทุกวันอังคาร , พฤหัส เวลา 18.00-21.00น. และเสาร์ 9.00-16.00น. ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 27 *****โมง

8.สถานที่อบรม
ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล (อาคาร 300 ล้าน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9.ค่าธรรมเนียมการอบรม
16,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ)

10.การสมัครและชำระเงิน
ท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้โดยการแฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-530-9782
และชำระเงินได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (บัญชีหลัก)
ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร เลขที่บัญชี 982-4—14110-3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0-2530-9781 , 094-441-2277
E-mail : swucascenter@gmail.com
โทรสาร 02-530-9782
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cas.swu.ac.th

งาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี

ขอเชิญเข้าร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้างาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี
วันที่ 22 – 27 กันยายน 

จุดประสงค์การจัดงาน
1.1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Royal Pavilion) ในฐานะพระผู้ทรงเป็นต้นแบบของการพัฒนาอาชีพและสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้ม แข็งบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ที่สำคัญของพระองค์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

1.2 นิทรรศการของกระทรวงอุตสาหกรรม (Thailand Industry Pavilion) ที่จะนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่อนาคตอย่าง ยั่งยืน บนแนวความคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม” ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

1.3 นิทรรศการสุดยอดนวัตกรรมไทย (Thailand Innovation Showcase) รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกระทรวงฯ ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการคัดสรรสุดยอดนวัตกรรมเด่นของคนไทยและยังไม่ได้มีการจัดแสดงที่ไหนมา ก่อน

1.4 นิทรรศการย่านแฟชั่น (Fashion District) ครั้งแรกกับการจำลองภาพสีสันและความคึกคักของย่านธุรกิจแฟชั่นที่สำคัญ และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย จำนวน 6 ย่าน ได้แก่ สวนจตุจักร สยามสแควร์ สำเพ็ง Terminal 21 แฟชั่นมุสลิมมีนบุรี และตลาดผ้าไหมปักธงชัย มารวมกันไว้ในงานเดียว เพื่อให้ผู้ชมได้สนุกกับการเลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากผู้ประกอบการไทยที่มีคุณภาพและดีไซน์เป็น เอกลักษณ์ในราคาสุดพิเศษ

1.5 โซนจัดแสดงสินค้าและบริการ จากผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ มากกว่า 70 ราย และผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จากทั่วประเทศ อีกกว่า 1,300 ร้านค้า รวมมีผู้ประกอบการในงานนี้มากกว่า 1,400 ราย

For more information, Please Contact
Contact us คุณจารุณี ฮ้อศิริมานนท์ | คุณขนิษฐา โสภักดี
Tel. 02-345-1180, 02-345-1118
Mobile. 086-329-1975, 086-329-1976
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, kanitthas@off.fti.or.th

ที่มา : กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

ฟรีสัมมนา "How To Be ติวเตอร์ตัวแม่"

ฟรี! รับจำนวนจำกัด!

สัมมนา "How To Be ติวเตอร์ตัวแม่"

อยากรู้ติวเตอร์มืออาชีพเค้าเป็นกันอย่างไร ทำอย่างไรถึงเป็นติวเตอร์มืออาชีพได้ และความรู้อื่นๆอีกมากมาย ที่หาที่ไหนไม่ได้ จากประสบการณ์ตรงของการเป็นติวเตอร์มายาวนาน
พบกับเราได้ใน
วันที่ 27 ก.ค. 58
ณ ห้อง 207 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

สนใจกรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://docs.google.com/forms /d/1ZSjYZTXyWj9UnyRpXgGpbfghY_TRzjDiwTlk59quw3w/edit?usp=sharing

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E-mail: wiseeducationcenter@gmail.com
หรือ ID Line: wiseeducationcenter
หรือ โทร 090-6781074,086-9820025

ที่มา : กระดานข่าวสัมมนาฟรี

Jul 2, 2015

คืนตัวตน ค้นพบความสุขในตัวคุณ @ Thailand Coaching Academy ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )

คืนตัวตน ค้นพบความสุขในตัวคุณ
สถาบันฝึกทักษะการโค้ช Thailand Coaching Academy (TCA) ขอเชิญท่านร่วมฟังการพูดคุยเรื่อง “ไลฟ์โค้ช” โดยโค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด ทาง Webinar เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบและประโยชน์ของทักษะ “ไลฟ์โค้ช” ดังนี้
• ไลฟ์โค้ช (Life Coaching) คืออะไร
• การเป็นโค้ชมืออาชีพ ด้วยทักษะไลฟ์โค้ช (Coaching Mindset)
• การนำทักษะ “ไลฟ์โค้ช” ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ร่วมพูดคุยผ่านระบบ Webinar
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 20.00-21.00 น. 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
กดลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
https://attendee.gotowebinar.com/register/1139712339326698241


และรอรับรายละเอียดวิธีการเข้าฟังระบบ webinar ทางอีเมล์ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2558
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-789-9955 ต่อ 2
***หมายเหตุ : Webinar คือระบบเข้าฟัง Online ผ่านทาง Internet โดยสามารถใช้ มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์

ที่มา : กระดานข่าวสัมมนาฟรี

Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดฮิต ประจำเดือน