Sep 20, 2015

ฟรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ (สัญจร)” จ.เชียงใหม่

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ (สัญจร)”
ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ เนื้อหาการสัมมนาเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีบริหารจัดการความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ และฝึกปฏิบัติจริง (Workshop)
ในการพิจารณาคู่ค้าและประเทศคู่ค้า รับฟังปาฐกถาพิเศษ “การบริหารความเสี่ยงภายใต้ความผันผวนโลก”
โดยผู้บริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
และประสบการณ์การส่งออก โดยผู้ส่งออกที่ประสบความสำเร็จ

ไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน! รับจำนวนจำกัด

สอบถามโทร. 0 5322 0596-7 ต่อ 122 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 2008

สัมมนาฟรี!! รู้สมดุลฮวงจุ้ย สู่นายหน้ามืออาชีพ

26 กันยายน 2558
จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ยังไม่มีความเสถียรอย่างเห็นได้ชัด มีผลให้ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต้องการขายเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาภาระหนี้สินภาคครัวเรือนส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ เศรษฐกิจทั้งระบบ เป็นเหตุให้ต้องเกิดการกระตุ้นการซื้อขายทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือในการสร้างสภาพคล่องตั้งแต่ภาครัฐจนถึงภาค ประชากร เกิดเป็นโอกาสอันดีอีกช่องทางหนึ่งให้ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้มี โอกาสแสดงความสามารถของมืออาชีพ ในการดูแลอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าให้เกิดสภาพคล่องให้ได้โดยเร็ว
“ศาสตร์ฮวงจุ้ย” หลักการทางศาสตร์จีน เป็นอีกมิติหนึ่งที่สามารถเสริมความรอบรู้และพัฒนาตัวแทนนายหน้าให้เป็นมือ อาชีพ จากการการไหลเวียนของพลังงานบนพื้นโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดรอบเวลา ที่มีผลต่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยให้มีความสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม และเกิดความสมดุลในตัวเอง ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยในระยะยาว

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
คุณเบญญกมล โทร: 02-586-9911 , 098-247-9041
Email: estatecorer99@gmail.com
www.estatecorner.co.th

ฟรี อบรมเชิงปฏิบัติการ “Finite Element Method (FEM) สำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์”

เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับสถานประกอบการ โดยอาศัยการออกแบบวิศวกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน พร้อมทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างต้นแบบชิ้นงาน หรือ แผน improvement กระบวนการผลิต ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

กิจกรรมในโครงการ:

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “Finite Element Method (FEM) สำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์” จำนวน 3 วัน
ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
* หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ CAE กับโจทย์กรณีศึกษาที่น่าสนใจ แสดงผลเป็นตัวอย่างแบบง่าย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในวิธีที่ประหยัดกว่าเดิม

2. หลังจากอบรม ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมคำแนะในการสร้างต้นแบบชิ้นงาน หรือแผน Improvement กระบวนการผลิต และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำต้นแบบ จำนวน 30,000 บาท/ชิ้นงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ:
เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ วิศวกรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพื้นฐานทางด้าน 3D มีความสนใจพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรม และพร้อมที่จะบ่มเพาะต่อยอดในการสร้างต้นแบบชิ้นงานต่อไปในอุตสาหกรรม ดังนี้
• อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
• อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์/ประดับยนต์
• อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ ชิ้นส่วน
• อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการสมัคร:
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.decc.or.th/content.php?id=379

ส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์: marketing@decc.or.th เปิด รับสมัคร ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่ม โทร. 02-564-6310-11 ต่อ 117
รายละเอียดเพิ่มเติม http://decc.or.th/content.php?id=379

ดำเนินโครงการโดย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)
ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.

รับสมัครรอบ 10 : สร้างเว็บ Wordpress สำหรับมือใหม่

คอร์สอบรม : สร้างเว็บ Wordpress สำหรับมือใหม่

เปิดรับสมัคร รอบ 10 ค่ะ
รอบ 10/58
วันที่ : 21 - 22 ตุลาคม 2558


* อบรม 2 วันเต็ม
* เวลา 10.00 - 17.00 น

จัดโดย .. สถาบันอบรม NET Dimension Training
หลักสูตรสร้างเว็บ WordPress เหมาะสำหรับ SME สมัยใหม่ และผู้สนใจเริ่มต้นสร้างเว็บ
โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
สอนตั้งแต่ พื้นฐาน ติดตั้งโปรแกรม การใช้งานคำสั่งภาษาไทย
การสร้างเนื้อหาเว็บสมัยใหม่ แบบธรรมดา แบบมีภาพ แบบมีคลิป และลูกเล่นเว็บสมัยใหม่ ครบถ้วน
เช่น เพิ่มภาพ slide ใส่ youtube เชื่อมต่อ facebook ระบบ anti-spam
และ ปรับเพิ่มเติม SEO เป็นต้น

อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/wordpress-training.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)

สำหรับ ผู้สมัครแบบ นิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%

========================
สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

งานเสวนา This’s Ability โอกาสสร้างธุรกิจคนพิการ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) โดยการสนับสนุนของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจัดงาน
“This’s Ability โอกาสสร้างธุรกิจคนพิการ”
ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558
ณ ห้องสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล รีเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างโอกาสสร้างธุรกิจคนพิการและเชิญชวนให้บริษัทและองค์กรต่างๆ ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้วยการสนับสนุนสินค้าของคนพิการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ได้มีการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนคนพิการมีโอกาส พึ่งพาตนเองได้ สถาบันจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อรับฟังการเสวนา “การสร้างอาชีพคนพิการให้ยั่งยืน ด้วยหัวใจ CSR” และรับฟังการนำเสนอสินค้า รวมทั้งให้ความเห็นแก่คนพิการในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ท่านใช้ประโยชน์ได้ หรือพิจารณาสนับสนุนสินค้าของคนพิการเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในวันจัดงานดังกล่าว ภาคบ่ายเวลา 13.30-16.00 น.

ทั้งนี้ ท่านสามารถกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วส่งแบบตอบรับไปยังสถาบันทาง
โทรสารหมายเลข 0-2986-9366
หรือทางอีเมล์ ismedtraining@gmail.com
หรือหากท่าน
มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน ท่านสามารถสอบถามโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 082-450-2624 (วาสนา) สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสจากท่านเข้าร่วมงานในครั้งและขอขอบ พระคุณเป็นอย่างสูง

Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดฮิต ประจำเดือน