Feb 2, 2017

คอร์สอบรม : สร้างเว็บ Wordpress Beginner สำหรับผู้เริ่มต้น 2017

คอร์สอบรม : สร้างเว็บ Wordpress Beginner สำหรับผู้เริ่มต้น 2017

Wordpress for Beginner
หลักสูตร : สอนสร้างเว็บ สมัยใหม่ด้วย Wordpress
(สอนด้วยเวอร์ชั่น 4+ )


เปิดรับสมัคร
รอบ 2/2560
วันที่ : 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560
รอบ 3/2560
วันที่ : 23 - 24 มีนาคม 2560


* อบรม 2 วันเต็ม
* เวลา 10.00 - 17.00 นจัดโดย .. สถาบันอบรม NET Dimension Training
หลักสูตรสร้างเว็บ WordPress เหมาะสำหรับ SME สมัยใหม่ และผู้สนใจเริ่มต้นสร้างเว็บ
โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
สอนตั้งแต่ พื้นฐาน ติดตั้งโปรแกรม การใช้งานคำสั่งภาษาไทย
การสร้างเนื้อหาเว็บสมัยใหม่ แบบธรรมดา แบบมีภาพ แบบมีคลิป
และลูกเล่นเว็บสมัยใหม่ 2559 ครบถ้วน
เช่น เพิ่มภาพ slide ใส่ youtube เชื่อมต่อ facebook ระบบ anti-spam
และ ปรับเพิ่มเติม SEO เป็นต้น


อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ


รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/wordpress-training.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)


สำหรับ ผู้สมัครแบบ นิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%
========================
สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

คอร์สอบรมวันเสาร์: สอนสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce 2017

คอร์สอบรมวันเสาร์: สอนสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce 2017

เปิดรับสมัคร
รอบ 2/2560
วันเสาร์ที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2560
รอบ 3/2560
วันเสาร์ที่ : 25 มีนาคม 2560


* อบรม 1 วันเต็ม
* เวลา 10.00 - 17.00 นจัดโดย .. สถาบันอบรม NET Dimension Training
หลักสูตร สอนสร้างเว็บขายของออนไลน์ E-Commerce สอนด้วย Wordpress WooCommerce
มาพร้อมระบบตระกร้าสินค้า การจัดการสินค้า และการชำระเงิน
พร้อมการแสดงผลเว็บร้านค้า แบบสมัยใหม่ รองรับการแสดงผลแบบหลายอุปกรณ์
และเพิ่มส่วนเสริม SEO ให้ร้านค้า มีคะแนน SEO เพิ่มขึ้น (อันดีขึ้นใน Google)

สอนตั้งแต่พื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรม จนทำเว็บขายของขึ้นโฮสจริง

หลักสูตรนี้
* ผู้สมัคร ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ได้


อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ


รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/wordpress-ecommerce-training.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)


สำหรับ ผู้สมัครแบบ นิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%
========================
สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

คอร์สสอน อบรมการลงทุน ความรู้เบื้องต้นในการเทรดคู่สกุลเงิน

เนื่องด้วย บริษัท เอ็มเอ็ม คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้จัดโครงการ
"อบรมฟรี คอร์สสอน การลงทุน เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการเทรดคู่สกุลเงิน หุ้นและทองคำ "
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และทองคำ โดยมีเนือหาเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับทุกสาขาอาชีพ เน้นให้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ตลอดจนการเพิ่มกลยุทธ์และเทคนิค ในการต่อยอดเป็นนักลงทุนมืออาชีพ

จึงขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ในโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ (ราคาปกติต่อคอร์สต่อท่าน 15,000 บาท)
ระยะเวลาการอบรม 3 ชม
ลงทะเบียน 12.30 เป็นต้นไป
เริ่มบรรยาย 13.00-16.00
ระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์

** (หมายเหตุ:โปรดเตรียมคอมพิวเตอร์หรือโน๊คบุ้ค)
==============================
** สำรองจองที่นั่ง/ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ฝึกอบรมการลงทุน บริษัท MM Commercial
โทร. 087-5895165, 064-9395350
id line : MMTRADER60

ที่มา : กระดานข่าวอบรมฟรี

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม)

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาสารัตถศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
รับสมัครผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนรายวิชาทางสังคมวิทยาหรือพัฒนาสังคม ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางสังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา
สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาโท แผน ก ทางสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคมภายในหนึ่งปี สามารถส่งใบสมัครแนบหลักฐาน ประวัติบุคคล พร้อมคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP ทั้งนี้หากผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างเป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่งก่อนจึงจ้างเข้าทำงานได้
ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ โดยรับผิดชอบสอนรายวิชาทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม ในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้
- วิชาศึกษาทั่วไป
- วิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา
- วิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
- วิชาในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
- วิชาอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
และ
- จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบสอนให้เสร็จสิ้น
ภายในกำหนดของแต่ละภาคการศึกษา
- ผลิตสื่อการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบสอนอย่างน้อย 1 หัวข้อต่อภาคการศึกษา
3.2 ภาระงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอื่นๆ
3.3 ภาระงานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งานจิตอาสา และงานอื่น ๆ
3.4 เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการของภาควิชาฯ หรือคณะฯ อย่างน้อย 1 ชุด
3.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ
ทั้งนี้ ภาระงานที่ปฏิบัติ (ตามข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3) ต้องสอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย

อัตราค่าจ้าง
วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร. 0-7428-6714
ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครปิดรับสมัครเวลา 14.30 น.
กรณีประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ติดต่อภาควิชาสารัตถศึกษา
โทรศัพท์ 0-7428-6722 หรือ www.libarts.psu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาไทย)

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาสารัตถศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับสมัครผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาภาษาไทย หรือปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทยไม่ใช่แผน ก ที่มีผลงานวิจัยหรือมีผลงานทางวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัยทางภาษาไทย ทั้งนี้ต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ในสาขาวิชาทางภาษาไทย

2. ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
1. งานสอน (80%)
รับผิดชอบสอนภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต หรือรวมทั้งปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 27 หน่วยกิต และไม่เกิน 31 หน่วยกิต โดยไม่เบิกค่าสอนเกินภาระงาน ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ดังนี้
1.1 รายวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์
1.3 จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบสอนให้เสร็จภายใน
กำหนดเวลาของแต่ละภาคการศึกษา
1.4 มี*โมงให้นักศึกษาเข้าพบไม่น้อยกว่า 6 *โมง/สัปดาห์
2. งานอื่น ๆ (20%)
2.1 จัดทำ TOR และรายงานผล TOR ตามรอบประเมิน
2.2 เป็นกรรมการดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างน้อย 1 ชุด
2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง
วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,600 บาท

เนื่องจากอัตราพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าจ้างจากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานทดแทนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จึงมีเงื่อนไขการจ้าง ดังนี้
- การทำสัญญาจ้าง ครั้งละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าจ้างจากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561


ระยะเวลาการรับสมัคร
5.1 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รับสมัคร


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ (ชั้น 2 อาคารบริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 0-7428-6714 ทุกวันทำการ
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครปิดรับสมัครเวลา 15.30 น.
กรณีประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ติดต่อภาควิชา
สารัตถศึกษา โทรศัพท์ 0-7428-9505 หรือ www.libarts.psu.ac.th

Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดฮิต ประจำเดือน