May 29, 2016

คอร์สอบรม Joomla Beginner สอนเวอร์ชั่นใหม่ 3.5

รอบ 6 : วันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 (อังคาร-พุธ)
รอบ 7 : วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2559 (เสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรอบรม 2 วันเต็ม

จัดโดย .. สถาบันอบรม NET Dimension Training
หลักสูตร สอนสร้างเว็บ ด้วย Joomla
หลักสูตรนี้ สอนด้วย Joomla เวอร์ชั่น 3.5 (เวอร์ชั่นใหม่)
เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น มือใหม่สร้างเว็บ ด้วย Joomla
สอนตั้งแต่พื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรม Joomla 3.5
รวม การติดตั้ง การสร้างฐานข้อมูล MySQL การติดตั้งภาษาไทย
การใส่เนื้อหาลงเว็บ แบบต่างๆ แบบธรรมดา ภาพ คลิป ฯลฯ
การสร้างเมนู แบบต่างๆ
และการตกแต่งเว็บ แบบเว็บสมัยใหม่ ด้วยลูกเล่นที่ update ใหม่ 2559
เช่น ภาพสไลด์, google map, facebook, youtube
และทำเว็บไซต์หลายภาษา รองรับ AEC เป็นต้น

อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/joomla-training-beginner.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)


สำหรับผู้สมัคร แบบนิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%


สอบถามเพิ่มเติม  ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

หลักสูตร Family Business Governance

วันที่ : 14 - 15 มิถุนายน 2559
FBG เป็นหลักสูตร 2 วัน ที่จะทำให้ท่านเข้าใจกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ "ธุรกิจครอบครัว" สามารถแบ่งแยกโครงสร้างการบริหารจัดการ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่มีความซับซ้อนได้อย่างชัดเจน สร้างสมดุลเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งภายในธุรกิจและครอบครัว รวมทั้งอธิบายถึงแนวทางในการจัดทำธรรมนูญครอบครัวเพื่อวางรากฐานและส่งต่อ ความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น

ที่มา : กระดานข่าวอบรมสัมมนา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
รับสมัครผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยาหรือพัฒนาสังคม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนรายวิชาทางสังคมวิทยาหรือพัฒนาสังคม ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางสังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา

หมดเขตรับสมัคร 25 ก.ค. 59 

ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
3.1 ภาระงานสอน
3.2 ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
3.3 ภาระงานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งานจิตอาสา และงานอื่นๆ
3.4 เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการของภาควิชาฯ หรือ คณะฯ อย่างน้อย 1 ชุด
3.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ

อัตราค่าจ้าง
วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. โทร. 074-286714
ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครปิดรับสมัครเวลา 14.30 น.
กรณีประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ติดต่อภาควิชาสารัตถศึกษา
โทร. 074-286722

รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร
http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(วุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา)

คุณสมบัติ
รับสมัครผู้ที่วุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางพลศึกษา
โดยการได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภาระงานที่ต้องปฎิบัติ
1. ภาระงานสอน
2. ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
3. ภาระงานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งานจิตอาสา และงานอื่นๆ
4. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการของภาควิชาฯ หรือ คณะฯ อย่างน้อย 1 ชุด
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รับสมัคร
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. โทร. 074-286714
ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครปิดรับสมัครเวลา 14.30 น.
กรณีประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ติดต่อภาควิชาสารัตถศึกษา
โทร. 074-286722

รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร
http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job

May 22, 2016

หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สการตลาดออนไลน์ รอบ 6

คอร์สอบรม : หลักสูตรการตลาดออนไลน์ รอบ 6

เปิดรับสมัคร
รอบ 6/59
วันที่ : 9 - 10 มิถุนายน 2559


* หลักสูตร 2 วันเต็ม (10.00 - 17.00 น)
จัดโดย สถาบันอบรม NET Dimension Training
เปิดอบรมแบบจำนวนจำกัด เดือนละ 1 รุ่น
เนื้อหาเข้มเน้นประโยชน์ตรงๆ สำหรับนักการตลาด-การตลาดออนไลน์
หลักสูตรนี้ สอนเนื้อหา + เทคนิค + กรณีศึกษา แน่น สำหรับผู้ต้องการความรู้ หลักการ และกลยุทธ์

หัวข้อการอบรม
ครอบคลุม ครบเครื่องเรื่องการตลาดออนไลน์ อาทิเช่น
หัวข้อ 1. แนะนำภาพรวม การตลาดออนไลน์ 2559
หัวข้อ 2. Web Marketing : การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ 2559
หัวข้อ 3. Social Media Marketing : การทำตลาดออนไลน์กับสื่อสังคมออนไลน์ 2559
3.1 Facebook
3.2 Instagram
3.3 Youtube
3.4 บวกเพิ่ม social media ตัวรอง แต่ดี และมีประสิทธิภาพ
หัวข้อ 4. Mobile Marketing : การทำการตลาดออนไลน์ กับมือถือ และอุปกรณ์พกพา
หัวข้อ 5. E-Commerce : การทำอีคอมเมิร์ซ ขายของออนไลน์ ปี 2559
หัวข้อ 6. Measurement and Evaluation : การวัดและประเมินผล การตลาดออนไลน์ 2559

+ พิเศษ สอนใช้เครื่องมือฟรี สำหรับนักการตลาดออนไลน์

หลักสูตรนี้ สอนเนื้อหา + เทคนิค + กรณีศึกษา แน่น สำหรับผู้ต้องการความรู้ หลักการ และกลยุทธ์
เหมาะกับ เจ้าของกิจการ SME E-Commerce และฝ่ายบริหารการตลาด

มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ


รายละเอียดหลักสูตร
กรุณา ดูที่
http://training.netdimension.co.th/internet-marketing-training.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ
ติด BTS พญาไท (ทางออก 1)

สำหรับผู้สมัคร แบบนิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้


สอบถามเพิ่มเติม  สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391 หรือ : 081-376-9798 LineID : TrainingLine

Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดฮิต ประจำเดือน