Feb 23, 2015

เปิดรอบ 3 : อบรม Facebook Marketing

เปิดรับสมัคร
รอบ 3/58
วันที่ : 11 มีนาคม 2558

* หลักสูตร 1 วันเต็ม (เวลา 10.00 - 17.00 น)

จัดโดย สถาบันอบรม NET Dimension Training
เปิดอบรมแบบจำนวนจำกัด เดือนละ 1 รุ่น
มีจุดประสงค์เพื่อ ให้ผู้ประกอบการ SME และนักการตลาดรุ่นใหม่
ได้ใช้ประโยชน์แบบ เต็มประสิทธิภาพจาก Facebook เพื่อสร้างสรรค์
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการ สู่กลุ่มสื่อสังคมออนไลน์
ที่ฮิตตลอดกาลของคนไทย

หลักสูตร All-in-One สอนครบทุกเรื่องที่นักการตลาดต้องใช้งาน
อาทิเช่น
1) สร้าง Page
2) สร้าง App การตลาดต่างๆ
3) สร้าง Plug-ins การตลาดต่างๆ
4) สร้าง โฆษณา กับ Facebook
และรวม ข้อควรรู้ ควรระวัง ของ Facebook Marketing ค่ะ
ทุกหัวข้อ ลงมือปฏิบัติ แบบ workshop

รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/facebooktimeline-page-marketing.php


========================
สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

เปิดรอบ 3 : อบรมการตลาดออนไลน์ 2558

เปิดรับสมัคร
รอบ 3/58
วันที่ : 5 - 6 มีนาคม 2558

* หลักสูตร 2 วันเต็ม (10.00 - 17.00 น)

จัดโดย สถาบันอบรม NET Dimension Training
เปิดอบรมแบบจำนวนจำกัด เดือนละ 1 รุ่น
เนื้อหาเข้มเน้นประโยชน์ตรงๆ สำหรับนักการตลาด-การตลาดออนไลน์
หลักสูตรนี้ สอนเนื้อหา + เทคนิค + ลงมือปฏิบัติ
แบบ workshop 1 คน 1 เครื่อง (มีคอมฯ ให้ทุกท่านใช้ฟรี ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)

หัวข้อการอบรม
ครอบคลุม ครบเครื่องเรื่องการตลาดออนไลน์ อาทิเช่น
1. แนะนำภาพรวม การตลาดออนไลน์ 2558
2. Web Marketing : การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์
3. SEO for Web Ranking : การทำคะแนน SEO เพื่อลูกค้าหาเราเจอง่ายขึ้น ดีขึ้น
4. Social Media Marketing : 4 สื่อสังคมออนไลน์ นักการตลาดต้องรู้
4.1) Facebook
4.2) YouTube
4.3) Instagram
4.4) Social Media Plugins
5. Paid Advertising : การทำการโฆษณาออนไลน์ กับ Facebook Ad + Google AdWords

+ พิเศษ สอนใช้เครื่องมือฟรี สำหรับนักการตลาดออนไลน์

รายละเอียดหลักสูตร
กรุณา ดูที่

http://training.netdimension.co.th/internet-marketing-training.php

========================
สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

อบรมฟรี สร้างมาตรฐานสถานประกอบการ ยุค Digital SMEs รุ่นที่ 1

ขอเชิญอบรมฟรี !!!!
หลัีกสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแบบองค์รวม:
สร้างมาตรฐานสถานประกอบการ ยุค Digital SMEs รุ่นที่ 1
วันที่ 10-12 & 17-19 มีค 58

สำหรับ SMEs ที่ต้องการเตรียมพร้อมองค์กร สู่มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับประเทศ กับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
คุณณิชกานต์ ชนินทรเทพ /
คุณปารมี พัฒนดุล โทรศัพท์ :
02-503-3333 ต่อ 504, 515
โทรสาร : 02-504-4826-8
E-mail : training2548.tei@gmail.com

ที่มา : กระดานข่าวอมรมฟรี

ฟรี!!สัมมนา เรื่องการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น : ผ่าทางตันทายาทธุรกิจให้ยั่งยืนเกินรุ่นที่ 3

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดโครงการทางวิชาการให้กับบุคคลภายนอก โดยจัดในรูปแบบการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “การสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น : ผ่าทางตันทายาทธุรกิจให้ยั่งยืนเกินรุ่นที่ 3”
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
เวลา 9.00-12.00น.
ที่อาคารรัตนคุณากร ห้อง Auditorium 11-101 มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยมีกำหนดการดังนี้
08.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. พิธีเปิดงานโดย ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยารังสิต
09.15 น. สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น : ผ่าทางตันทายาทธุรกิจให้ยั่งยืน
เกินรุ่นที่ 3 โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัวของประเทศไทย
11.30 น. ตอบข้อซักถาม
12.00 น. ปิดการสัมมนา

กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ได้ที่
Website http://rsucis.com/rsubbatraining/
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 098-5100886 หรือ 02-9972222 ต่อ 1023

ที่มา : กระดานข่าวสัมมนาฟรี

Feb 22, 2015

สัมมนาฟรี!! ภัยคุกคามไซเบอร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่องที่ CIO

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายและพบกับ Guru ด้าน Security....ในงานนี้
พร้อมทั้งร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตร CIO รุ่นที่ 9

ภัยคุกคามและความเสี่ยงไซเบอร์ได้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
ผู้บริหารองค์กรเริ่มตระหนัก ผู้บริหารสารสนเทศจำเป็นต้องรู้การป้องกันและการรับมือ

“Paradigm Shift in Cybersecurity” From “Are we secure?” To “Are we ready?”
องค์กรของท่านเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้หรือยัง พบกันในงาน

“ภัยคุกคามไซเบอร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่องที่ CIO ต้องรู้”

“Digital Economy and Cybersecurity Thinking ..CIO must know !”

25 February 2015, 13.00-16.30 hrs.
Auditorium, 3rd Floor, Software Park Building, Cheangwattana Road

กำหนดการสัมมนา:

12.30 - 13.00 ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณดวงธิดา  รัตนาภรณ์
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 02 583 9992 ต่อ 1420-4
โทรสาร 02 583 2884 
Email: ttd@swpark.or.th

Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดฮิต ประจำเดือน