Nov 17, 2014

Facebook Marketing สร้างเพจสำหรับนักตลาด (เปิดรับสมัคร รอบ 12)

Facebook Page for Marketing
หลักสูตร สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด (เปิดรับสมัคร รอบ 12)


เปิดรับสมัคร
รอบ 12/57
วันที่ : 11 ธันวาคม 2557


* หลักสูตร 1 วันเต็ม  (เวลา 10.00 - 17.00 น)


จัดโดย สถาบันอบรม NET Dimension Training
เปิดอบรมแบบจำนวนจำกัด เดือนละ 1 รุ่น
มีจุดประสงค์เพื่อ ให้ผู้ประกอบการ SME และนักการตลาดรุ่นใหม่
ได้ใช้ประโยชน์แบบ เต็มประสิทธิภาพจาก Facebook เพื่อสร้างสรรค์
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการ สู่กลุ่มสื่อสังคมออนไลน์
ที่ฮิตตลอดกาลของคนไทย

หลักสูตร All-in-One สอนครบทุกเรื่องที่นักการตลาดต้องใช้งาน
อาทิเช่น
1) สร้าง Page
2) สร้าง App การตลาดต่างๆ
3) สร้าง Plug-ins การตลาดต่างๆ
4) สร้าง โฆษณา กับ Facebook
และรวม ข้อควรรู้ ควรระวัง ของ Facebook Marketing ค่ะ
ทุกหัวข้อ ลงมือปฏิบัติ แบบ workshop

อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ


รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/facebooktimeline-page-marketing.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)


สำหรับ ผู้สมัครแบบ นิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%

========================
สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

========================

อบรมฟรี!! ทักษะการเขียนข่าวและบทความ

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน จัดกิจกรรมพิเศษ อบรมพื้นฐานการเขียนข่าว บทความ และงานประชาสัมพันธ์ โดยมุมมองของรุ่นพี่ในวงการข่าวมานานกว่า 10 ปี
ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น.
งานนี้สอนฟรี สำหรับผู้สนใจ ไม่จำกัดอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

เนื้อหาการอบรม
- รูปแบบของข่าว บทความ และงานประชาสัมพันธ์
- แนวทางการนำเสนอข่าว บทความ และงานประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ
- ช่องทางการสมัครงานและสายการเติบโตในวิชาชีพ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าวงการสื่อสารมวลชน
- ฝึกเขียนจริงในห้องเรียน

สำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด
โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน สาขาถนนสามัคคี 541/6 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.08-3117-4229,0-2952-1236 Email:mulan.samakki@gmail.com

ที่มา : กระดานข่าวอบรมฟรี

โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในการ บริหารเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งในรุ่นที่1/2558 นี้ ประกอบด้วย 5 หลักสูตรย่อย ได้แก่
1. หลักสูตรย่อย : การกำหนดยุทธศาสตร์
2. หลักสูตรย่อย : การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
3. หลักสูตรย่อย : การบริหารโครงการสมัยใหม่
4. หลักสูตรย่อย : การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ
5. หลักสูตรย่อย : การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นเลิศ

ทั้งนี้รายละเอียดติดต่อที่: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-2182880 , 02-2182859 , 02-2182888
Facebook: ก่อ เกิด ผล

ที่มา : กระดานข่าวการศึกษา

สัมมนาฟรี เจาะตลาดการค้าระเบียงเศรษฐกิจ ไทย พม่า ลาว จีน

เนื่องด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และ ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง
"เจาะตลาดการค้าระเบียงเศรษฐกิจ ไทย พม่า ลาว จีน"
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ตาม Road Map ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและการมองหาโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากตลาดที่กำลังจะ เติบโตมากขึ้น โดยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ จะจัดขึ้นใน
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ Luxellence Center อาคารปัญจภูมิ ชั้น 3 ถ.สาทร ซอย 5

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน หากท่านประสงค์จะเข้าร่วม
สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณวรานี จรูญลักษณ์คนา (นิ้ง)
โทร: 02-677-9047 / 090-985-3740
E-Mail: varaneecha@pim.ac.th (สำรองที่นั่งด่วน จำนวนจำกัด)

ที่มา : กระดานข่าวสัมมนาฟรี

Nov 10, 2014

สัมมนาฟรี เสริมสร้างพัฒนาการทารกเเละเด็กเล็ก ด้วยการว่ายน้ำ

คุณเคยมีคำถามเหล่านี้หรือไม่ ?

- สามารถพาลูกไปเรียนว่ายน้ำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
- อะไรคือสาเหตุที่เด็กทารกสามารถว่ายน้ำและดำน้ำได้
- ผู้ปกครองว่ายน้ำไม่เป็นจะให้น้องลงว่ายน้ำได้หรือไม่
- ประโยชน์ที่น้องๆ จะได้รับจากการมาเรียนว่ายน้ำตั้งแต่ยังเล็ก

ผลการวิจัยระบุว่า การนำทารกมาออกกำลังกายในน้ำนั้นสามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของทารกได้ เป็นอย่างดี ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวในน้ำ จะมีผลต่อความแข็งแรงทางกล้ามเนื้อในเด็ก ศาสตร์วารีบำบัดจึงถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางร่างกาย และสมอง อีกหลายกรณี

สัมมนานี้ท่านจะได้ทราบถึงประโยชน์และพัฒนาการของการเรียนว่ายน้ำของทารกและ เด็กเล็กในด้านต่างๆ จากวิทยากรรับเชิญ คุณณัฏฐ์วิภา นิติธรรมยง (นิว) ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง Managing Director,
Baby Swimming Co., Ltd. จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ
ทั้งก่อน/หลังพาทารกมาเรียนว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

งานสัมมนาจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ อาคารปัญจภูมิ1(สาทรซอย5) ชั้น3 ศูนย์Luxellence Center

**สัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่าย**

กรุณาสำรองที่นั่งโดยส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล,ตำแหน่ง,บริษัทเเละ
เบอร์ติดต่อมาที่ E-mail : thanapakboo@cpall.co.th หรือ
โทร : 02-648-2994

ที่มา : กระดานข่าวสัมมนาฟรี

Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดฮิต ประจำเดือน