Jun 28, 2010

โครงการเรียนไวโอลินฟรี

โครงการแนนำนำการเรียนไวโอลินฟรี สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเรียน

เรียนไวโอลินฟรี 2 ครั้ง โดยมีเครื่องดนตรีให้ทดลองฝึก และเอกสารพร้อม CD ประกอบฟรี
...
ลักษณะการเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ไม่เกิน 4 คน เรียนครั้งละ 1 ***โมง

แบ่งกลุ่มตามอายุผู้เรียน 6 – 8 ขวบ , 9 – 12 ปี , 12 ปีขึ้นไป

มีหัวข้อการเรียนดังนี้

1. ฝึกปฏิบัติทักษะบนเครื่องไวโอลินจริง

2. ท่าทางการบรรเลงไวโอลินที่ถูกต้อง

3. การบรรเลงไวโอลินให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ

4. การอ่านโน้ตดนตรีเบื้องต้น

5. การเล่นเพลงง่าย ๆ จากบันไดเสียง A Major

** ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น **


ที่มาข่าว : อบรมฟรี

นิทรรศการศึกษาต่อออสเตรเลีย

นิทรรศการศึกษาต่อออสเตรเลียระดับมัธยมศึกษา
Australian Secondary School Exhibition & Cocktail Party


3 กรกฎาคม 2553
เวลา 11.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit

ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย

- พบและพูดคุยกับตัวแทนโรงเรียนชั้นนำของออสเตรเลีย
o โรงเรียนสหศึกษา โรงเรียนชายล้วน และโรงเรียนหญิงล้วน แบบประจำและไป-กลับ ทั้งหลักสูตร IB และหลักสูตรออสเตรเลีย
o โรงเรียนสอนภาษาสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อโรงเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย

- รับฟังคำแนะนำจากตัวแทนของโรงเรียนโดยตรง อาทิ เช่น ข้อมูลของโรงเรียน ระบบการเรียนการสอน การเตรียมตัวเพื่อไปเรียนต่อ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ

- รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ AEAS ซึ่งเป็นข้อสอบสำหรับวัดระดับความรู้พื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

- รับฟังการสัมมนาจากสถานทูตออสเตรเลีย และบริษัท CETA

- รับหนังสือคู่มือศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ออสเตรเลีย จัดพิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม ฟรี!

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน*
- ทุนการศึกษา หรือ ส่วนลดค่าเล่าเรียน
- การยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือ ส่วนลดค่าลงทะเบียน

*ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงเรียน

กรุณาเตรียมผลการเรียนของนักเรียน 2 ปีย้อนหลังไปในงาน เพื่อให้โรงเรียนพิจารณาและใช้ในการสมัครเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท CETA: Complete Education and Touring Australia
ชั้น 16 อาคาร GMM Grammy Place สุขุมวิท 21 (ถนน อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-665-8100 แฟกซ์ 02-665-8105 www.ceta.co.th

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ www.ceta.co.th/pre-registration.php

credit : ข่าวการศึกษา-ทุนการศึกษา

Jun 15, 2010

โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowships)

วัตถุประสงค์

เพื่อ สนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy, Environment และ Design and Engineeeringให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่ สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

วันปิดรับสมัคร

ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2553

คุณสมบัติของผู้รับทุน

*
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอกในสาขาดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy and Environment และ Design and Engineering จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี
*
มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor เป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตร
*
สามารถปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลาที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเป็นเวลา 1-2 ปี
*
จบ สาขาวิชาหรือมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ Polymer, Chemistry, Physics, Bio-Medical Engineering, Material Sciences, Energy, Environment และ Design and Engineering

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และส่งหลักฐานการสมัครได้ที่

email : somnuk@mtec.co.th
seetalaj@mtec.co.th

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6500 โทรสาร 0 2564 6501- 5

credit : ScholarShipNews

Jun 10, 2010

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างอบรมฟรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จัดอบรมในหัวข้อ
“การพัฒนาธุรกิจก่อสร้างสู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ” สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง


ในวันที่ 22, 23 และ 30 มิถุนายน 2553
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว (ฟอร์จูน รัชดา)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างของ ไทยสามารถพัฒนามาตรฐานการบริหารและจัดการทางธุรกิจให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่พึงมา เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
ในการอบรมครั้งนี้จะเน้นตามแนวทางในการประเมินคุณภาพธุรกิจ ตั้งแต่การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาด้านการตลาด คุณภาพการบริการ การพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการวางแผนและประเมินผลประกอบการ นอกจากนี้ยังจะมีการเสวนาในหัวข้อ “เปิดประสบการณ์สู่ธุรกิจก่อสร้างที่มีคุณภาพ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
โดยผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม รวมทั้งมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม “การให้คำแนะนำ” (Coaching) เพื่อแก้ไขปัญหา และแนะนำแนวทางการเพิ่มคุณภาพการดำเนินงานเพิ่มเติม ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพในระดับที่กำหนด ยังจะได้รับวุฒิบัตรจากโครงการอีกด้วย

ผู้ประกอบการก่อสร้างที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.02-559-3637 หรือ 086-533-9791
อีเมล์ seminar.ctt@gmail.com

ที่มา
www.enterTraining.in.th/webboard

Jun 5, 2010

อบรม เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่NEC

ismed-กทม-หลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่NEC

ข่าวดี สำหรับผู้ว่างงาน ผู้สนใจทำธุรกิจใหม่ และผู้สนใจทั่วไป ที่สนใจทำธุรกิจ สถาบันพัฒนา SMEs ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC รุ่นที่ 3/2533 พื้นที่กทม โดยมุ่งเน้น การฝึกอบรม ด้านการตลาด การผลิต การบริการ การเงินและการบัญชี การเขียนแผนธุรกิจ และการบริหารจัดการทั่วไป รวมถึง จะได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาธุรกิจ พร้อมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 1 แห่ง (ฟรีตลอดหลักสูตร)

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก วันที่ 12 มิย.53
อบรมเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ เริ่ม 19 มิย.53 - 21 สค 53 โรงแรมอินทรา ประตูน้ำ
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้แล้ว วันนี้ - 9 มิถุนายน 2553
ด่วนรับจำนวนจำกัด

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 0-2564-4000 ต่อ 2013-14
แฟกซ์ 0-2564-4000 ต่อ 2277 2288
www.ismed.or.th

ที่มา
www.enterTraining.in.th/Forum

Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดฮิต ประจำเดือน

สัมมนาฟรี free seminar อบรม joomla สัมมนา 2558 อบรมฟรี สัมมนา 2557 สอน joomla สอน wordpress อบรม wordpress อบรมการตลาดออนไลน์ joomla e-commerce สอนทำเว็บ สอนสร้างเว็บ อบรม SME การตลาดออนไลน์ สอน virtuemart สอน facebook อบรม 2554 joomla virtuemart wordpress เบื้องต้น ทำเว็บขายของ อบรม e-commerce อบรม facebook สัมมนา SME อบรมการตลาด joomla 2.5 joomla beginner ทุนการศึกษา สัมมนาการตลาด facebook marketing สอน joomla 3 สัมนาฟรี สอนจูมล่า สัมมนา 2555 อบรม Google อบรม virtuemart อบรมจูมล่า joomla พื้นฐาน joomla เบื้องต้น ตารางอบรม Joomla สร้าง facebook อบรม e-marketing อบรมสัมมนา เรียน wordpress Google Marketing joomla 2555 สอน joomla 2.5 อบรม อบรม internet marketing เรียนต่อญี่ปุ่น e-marketing joomla 1.5 ตารางอบรมจูมล่า มหานคร internet marketing joomla 2556 joomla 2557 wordpress training ตารางอบรม ทุนญี่ปุ่น สัมมนา 2553 สัมมนา 2556 อบรม 2555 อบรม joomla 2.5 เสวนาฟรี joomla training wordpress 2555 การตลาด 2557 สัมมนา AEC อบรม Non-IT อบรม WooCommerce อบรม google adwords อบรม joomla 1.5 อบรม joomla 1.7 Mini MBA internet marketing 2013 joomla template joomla เสาร์-อาทิตย์ mba wordpress 2015 ทุนปริญญาโท ปฏิทินอบรม สัมมนา สัมมนา 2554 สัมมนา 2559 อบรม joomla beginner เรียนญี่ปุ่น facebook 2013 free training japan joomla 2558 kmutt pim seminar การตลาดออนไลน์ 2555 คอร์ส Joomla advanced จุฬา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท รับสมัครอาจารย์ สร้างเว็บขายของออนไลน์ สอน WooCommerc สอน joomla template สัมมนา 2561 หลักสูตรการตลาด หลักสูตรวุฒิบัตร อบรม 2557 อบรม 2558 อบรม joomla virtuemart อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมวิชาชีพระยะสั้น อบรมสร้างเว็บ เรียนทำเว็บ DECC LOGISTICS Wordpress วันเสาร์ facebook 2014 gmi google sme joomla 2017 joomla 2554 scholarship sme 2556 tni.ac.th wordpress 2556 การตลาดออนไลน์ 2012 งานฟรี ญี่ปุ่น ตารางสัมมนา ตารางอบรม 2556 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สร้างเว็บขายของ สอนจุมลา สอนสร้างเทมเพลต สัมมนาฟรี P-Pac หลักสูตรอบรม อบรม joomla e-commerce อบรมวิชาชีพ เรียน facebook Business Matching Conference ISMED Mini Master in HR Management NEC PSU Summer Camp YouTube marketing cu_learn e-marketing 2013 e-marketing 2014 e-marketing 2015 ecommerce education emarketing 2013 entertraining google marketing sme google seo joomla 3 joomla 3.5 joomla advnaced joomla template workshop joomla มือใหม่ logistics showcase mut training rmutp sme training trebs.ac.th virtuemart 2 woocommerce wordpress 2016 wordpress 2018 wordpress 2554 wordpress 2557 wordpress 2559 wordpress เสาร์-อาทิตย์ การตลาดออนไลน์ 2556 การตลาดออนไลน์ 2558 การตลาดออนไลน์ 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ งานแนะแนวศึกษาต่อ ตารางอบรมธันวาคม ทุน 2558 ทุนปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัคร ป.โท สร้างเว็บ joomla สอน YouTube สอนสร้างเว็บไซต์ สัมมนา FTI สัมมนาธุรกิจ อบรม 2559 อบรม 2561 อบรม Wordpress E-commerce อบรม YouTube อบรม joomla 1.6 อบรม joomla 2560 อบรม joomla 3.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนต่อต่างประเทศ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โปรโมชั่น AEC 2015 Blog SEO Brand Management Business Analysis Facebook Marketing 2018 Google Marketing 2012 Human Resource Development Intensive ICT Japan Scholarship Jeducation Joomla ขั้นสูง Mainichi Nida Seminar OPEN HOUSE MBA Packaging Design Development SUPPLY CHAIN SiamTechU Smart@hospitals YouTube 2018 YouTube 2561 adwords animation chula training e-marketplace emarketing 2014 facebook 2015 facebook 2018 facebook 2561 facebook marketing 2017 fashion seminar ftimatching google 2013 joomla 2015 joomla 2016 joomla 2018 joomla 2559 joomla ตุลาคม 2554 libarts.psu.ac.th mhe-exhibition nec2554 nec2555 nida online marketing open house p-pac pim.ac.th sdcenergy sipa thaitrade training 2557 wordpress 2017 wordpress 2558 wordpress beginner wordpress ecommerce workshop การศึกษา การอนุรักษ์พลังงาน ขายของ facebook ตารางอบรม 2554 ตารางอบรม 2557 ตารางอบรม google ตารางอบรมการตลาด ตารางอบรมการตลาดออนไลน์ ทุน ม.ปลาย ทุนวิจัย นิด้า บริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาษา มมร มสธ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มินิ วิศวกรรมโยธา วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศึกษาต่อญี่ปุ่น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สร้างเว็บ sme สอน kunena สัมมนา Logistics สัมมนา digital marketing สัมมนา internet business สัมมนา ระยอง สัมมนา สสว สัมมนาอาชีพ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเชียงใหม่ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร AEC หลักสูตรโปรโมชั่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอบรม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องอบรมให้เช่า อบรม 2553 อบรม LabVIEW อบรม Social Media Marketing อบรม kunena อบรม seo อบรม พฤษภาคม 2554 เรียน YouTube เรียนฟรี เรียนภาษา ACS Learning Hub AQ ASEAN+6 Architect ArtForTheBlind Asia Book Asia Pacific METALWORKING Asian University BI BRAND GO GO Branding on the Move Building a Successful framework Business Intelligence C2000DSP CIO seminar CP Inter CPA Affiliate CUHK Chavy Goh Cloud Combines Analytics Cloud Solution Conference 2013 Contest 2009 DBD DBD-SPE DECC seminar Decision Making Decoding Marketing Crisis2016 Decoding Street food Marketing Digital Engineering Digital SMEs Digital Transformation Double A Better Tomorrow Driven Profit with Innovation Challenges Dusit Thani College EQ ERP ERP Microsoft Dynamics AX and CRM Engineering Expo 2016 Engineering Expo 2017 Express Exporter Plus FBG FEM FTA Facebook Page for Marketing Family Business Governance Financial Magament Financial Planning Budgeting Financial Report and Analysis Finite Element Method GIS GSP Gateway to Top US Universities and Scholarships Global Economic Global Investment 2018-2019 Globalizing Thailand through Innovation Gold Futures Google Marketing 2016 Green Solutions HRD Strategy Horse Award How To Be ติวเตอร์ตัวแม่ ILA ILPI ILPI seminar INST IRPC Cubic Academy IT IT Architect ITARC ITD ITD Trade and Development Regional Forum 2017 Industrial Supply Chain Logistics Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015 Innovation For Success Insights Trading Q4 2018 Inter MBA Investment Trends 2019 J-CHALLENGE J-MAT Next Gen J-Quiz JAPAN EXPO IN THAILAND 2015 JAPAN EXPO THAILAND 2016 JCI Joint Commission International JEDUCATION FAIR 2015 JEDUCATION FAIR 2016 JEDUCATION FAIR 2018 Jeducation Fair 2010 KIMBA KMS KTB SME seminar KU Avenue Kanji Battle Kasetsart MBA LOGISTICS Fair LabView Let Them Eat Cake Love & Resilience in Workplace MAB MBA 2557 MBA 2559 MBA pim MBE MBJ 2561 MBU Challenge 2018. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย MEMP MET MET 2561 MHE & PACK MAC2019 MIM 2561 MIT MIT 2561 MJES MMM56 MOS Olympic 2015 MRE13 Machine Maximize Your Memory Power Medical Equipment Management Program Microcontroller Mini - CE Mini CE8 Mini HRM Mini Human Resource Management Mini Thailand Industrial Fair NAN MEE fine arts award NANOTEC NEC 2559 New Challenges of Managing People Oil and Solvent Online Guru Trader PIM Open House for 2017 PLC เบื้องต้น PROPERTY BEST BUY EXPO 2017 PSU job Paint Painting Technology Seminar Polymer Technology Power of Word of Mouth Providence University Taiwan Purchasing Cost Savings Strategies QlikView R for Data Analysis RFID Retail Business 2019 Risk Management SCB SME Site Visit SKETCHPAD SME 2561 SME Strong/Regular Level SMM SOC SOMETHING WILL NEVER CHANG SPU Safety Focus Saha Group Fair Security Operations Center Shonan Institute of Technology Simulation Smart Health Smart Professional Entrepreneur Social Enterprise Spiritual Kids Center Strategic Study Overseas Study Overseas Centre Study in Japan Fair Sustainable Automation Platform. Industry 4.0 TCDC THAC THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 TIECA TILOG 2013 TO BE No.1 Tax Management Tax Planning Teen Talk War 2017 Thailand 4.0 Thailand Industrial Fair 2015 Thailand International Logistics Fair 2014 The Future Marketing The New Renaissance of Advertising Tourism for All Transport Institute Trendyday Affiliate UYIB 2012 WESLI WORLD DIDAC Warehouse Operation Whynott Success WordPress for Beginner World High School Fair affiliate marketing 2012 asian market seminar business workshop ccm-systems change mind chula close computer graphic contest cylenceshortfilm dMaintenance digital dtc econ.chula.ac.th emarketing 2011 emarketing 2012 emarketing 2015 emarketing 2016 eurobesttechnology event exhibition 2018 facebook 2016 facebook 2559 facebook app fedthaiproperty forexoptimumthailand free free webinar geocities geocities close gointer graphic hcdsuandusit host ล่ม hr training hrd human resource icc.co.th industrial Pump infoforum.co.th inhouse training inst-th internet marketing 2016 internet marketing 2017 internet marketing 2018 japan education fair japanexpo japanexpothailand jchallenge joomla 2http://www.blogger.com/img/blank.gif554 joomla 3.7 joomla content joomla css joomla promotion kaset kmitl kpb kunena marketing marketingthai.or.th mba 2555 mini.eng6511 motion music nec ธรรมศาสตร์ nectec.or.th network cat idc ดับ non-IT nstda.or.th office rent for flood online marketing 2018 openhouse poster promotion rangsit university retail rmutk rsubbatraining seminar 2012 seminar 2015 sena seo seo-sem siemens S7-300 smartjmat sme 2559 software park study studyinter teacher it 2018 thaifamilylink thailandtourismitp thaileathergoods thairungnirunengineering training 2014 training 2554 training deals training room webinar wellness & ฺฺBio-Med SMEs In Digital Economy 4.0 wiseeducationcenter wolrdfilmbkk wordpress 2561 กฏหมาย GPS กรมพลศึกษา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมอุตสาหกรรม กลยุทธ์การตลาดปากต่อปาก กสท ไฟดับ การจัดการพลังงาน การตลาดออนไลน์ 2560 การตลาดออนไลน์ 2561 การตลาดออนไลน์ SME การประชุมนานาชาติ การพิมพ์สกรีน การวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสารธุรกิจ การเงินสำหรับผู้บริหาร การเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่น กิจกรรมเยี่ยมชมธุรกิจ ก่อ เกิด ผล ก่อสร้าง ขจัดความสูญเปล่า ข่าว ก.พ. ข่าวสำนักงาน ก.พ. คณิตศาสตร์ ป.1 คณิตศาสตร์ ป.6 คนชนะ คนแพ้ คนไทย คอร์ส Facebook ค้นพบความสุขในตัวคุณ ค้นหาและพัฒนา DNA Entrepreneur ในตัวคุณ ค้าปลีกไทย 2019 งานออกร้าน งานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร งานเวิล์ดไดแด็ค งานเสวนา งานแสดงธรรม จัดอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จูมล่า 1.6 ดุสิตธานี ตารางอบรม 2555 ตารางอบรม มิถุนายน ตารางอบรม สิงหาคม ตารางอบรมกันยายน ตารางอบรมตุลาคม ตารางอบรมเมษายน ถวายสัตย์ ททท ทำเพจขายของ ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ทุน ทุน 2554 ทุน 2555 ทุน 2559 ทุน MBA ทุน Taiwan ทุน ก.พ. ทุนจีน ทุนดนตรี ทุนปริญญาเอก ทุนวิศวะ ทุนสิงคโปร์ ทุนหลังปริญญาเอก ทุนออสเตรเลีย ทุนอังกฤษ ทุนเกาหลี ธรรมะรับปีใหม่ ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจไทย น้ำท่วม บรรยายพิเศษ ป.เอก 2556 ป.โท 2556 ป.โท 2557 ปฏิทินอบรม 2555 ประกวด ประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ประกวดมิวสิควีดิโอ ประกวดหนังสั้น ประกวดเพลง ปริญญาโทภาคพิเศษ ปัญญาภิวัฒน์ ปิด ปิด geocities ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ประกอบการ ฟรี ภายในองค์กร ภาวะเศรษฐกิจไทย 2558 ภาษาจีน มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี มหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหิดล มัธยมศึกษา รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ระดับหัวหน้า ระบบสารสนเทศ รับสมัคร ป.เอก รับสมัครปริญญาตรี ราชมงคลกรุงเทพ ลดต้นทุน วิชาการ วิชาชีพ วิวัฒน์จิต วิศวกรรมโยธา วิศวะ 60 วิเคราะห์ทอง ศึกษาต่อออสเตรเลีย ศึกเด็กดวลไมค์ ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาฯ สถาบันการขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันคีนัน สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรม สถาบันอบรม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ สร้าง mv สร้าง template สร้างเว็บ สวทช สวนสุนันทา สอน IM สอน google สอนการตลาดออนไลน์ สอนสร้างเพจ สอนสร้างเว็บบอร์ด สัมนา ICT สัมมนา 2560 สัมมนา Blackboard สัมมนา CP ALL สัมมนา DECC สัมมนา ERP สัมมนา Forex สัมมนา HomePro สัมมนา ISMED สัมมนา IT สัมมนา Microsoft สัมมนา P-PAC สัมมนา Textile สัมมนา aiminlines สัมมนา e-marketing สัมมนาการถ่ายภาพ สัมมนาการสื่อสารในยุคดิจิทัล สัมมนาการเคหะแห่งชาติ สัมมนาตลาดเอเชีย สัมมนานิด้า สัมมนาพิเศษ สัมมนาฟรี 2561 สัมมนาภาษี สัมมนาวิชาการ สัมมนาอสังหา สัมมนาอุตสาหกรรม สัมมนาฮวงจุ้ย สัมมนาเทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สิน สัมมนาเรียนต่อ สาขาคณิตศาสตร์ สำนักงานชั่วคราว สำนักงานให้เช่า สำนักโลจิสติกส์ สิงหาคม2553 หลักสูตร HR หลักสูตร ธรรมาภิบาล หลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ อนาคตนิเทศศาสตร์ 4.0 อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ อบรม 2012 อบรม 2556 อบรม Adwords อบรม Google Analytics อบรม HR อบรม IM อบรม Joomla 2559 อบรม joomla 2554 อบรม มิถุนายน อบรม สิ่งพิมพ์ อบรม เมษายน 2554 อบรมกันยายน 2554 อบรมกันยายน 2555 อบรมการเขียน อบรมการเงิน อบรมครู อบรมครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา อบรมผู้บริหาร อบรมพื้นฐานการเขียนข่าว อบรมพ่อแม่ อบรมวันเสาร์ อบรมเศรษฐศาสตร์ อบรมแบบกลุ่ม อบรมแฟชั่น อสังหาริมทรัพย์ อัญมณีและเครื่องประดับ อาชีพนักการทูต อาชีพศัลยแพทย์ อาหารเสริม อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับครู อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ เกาหลี เกิดอะไรขึ้น เชฟของหวาน เทคนิคการถ่ายภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทมเพลตจูมล่า เฟสบุ๊ค เรียน joomla เรียนคณิตศาสตร์ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนนอก เวชสำอาง เว็บล่ม เศรษฐกิจ ปี 61 เศรษฐศาสตร์ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เสวนา เสวนา AEC เสวนาวิชาการ เสวนาอสังหาริมทรัพย์ แนะแนวการศึกษา Jeducation โครงการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม 2553 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โครงการส่งเสริมจริยธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพครู โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากร โปรโมชั่น 2557 โปรโมชั่นอบรม โรงพยาบาลเจ้าพระยา โลจิสติกส์ โฮสล่ม ไมโครคอนโทรลเลอร์