Sep 20, 2015

ฟรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ (สัญจร)” จ.เชียงใหม่

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ (สัญจร)”
ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ เนื้อหาการสัมมนาเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีบริหารจัดการความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ และฝึกปฏิบัติจริง (Workshop)
ในการพิจารณาคู่ค้าและประเทศคู่ค้า รับฟังปาฐกถาพิเศษ “การบริหารความเสี่ยงภายใต้ความผันผวนโลก”
โดยผู้บริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
และประสบการณ์การส่งออก โดยผู้ส่งออกที่ประสบความสำเร็จ

ไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน! รับจำนวนจำกัด

สอบถามโทร. 0 5322 0596-7 ต่อ 122 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 2008

สัมมนาฟรี!! รู้สมดุลฮวงจุ้ย สู่นายหน้ามืออาชีพ

26 กันยายน 2558
จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ยังไม่มีความเสถียรอย่างเห็นได้ชัด มีผลให้ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต้องการขายเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาภาระหนี้สินภาคครัวเรือนส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ เศรษฐกิจทั้งระบบ เป็นเหตุให้ต้องเกิดการกระตุ้นการซื้อขายทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือในการสร้างสภาพคล่องตั้งแต่ภาครัฐจนถึงภาค ประชากร เกิดเป็นโอกาสอันดีอีกช่องทางหนึ่งให้ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้มี โอกาสแสดงความสามารถของมืออาชีพ ในการดูแลอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าให้เกิดสภาพคล่องให้ได้โดยเร็ว
“ศาสตร์ฮวงจุ้ย” หลักการทางศาสตร์จีน เป็นอีกมิติหนึ่งที่สามารถเสริมความรอบรู้และพัฒนาตัวแทนนายหน้าให้เป็นมือ อาชีพ จากการการไหลเวียนของพลังงานบนพื้นโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดรอบเวลา ที่มีผลต่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยให้มีความสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม และเกิดความสมดุลในตัวเอง ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยในระยะยาว

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
คุณเบญญกมล โทร: 02-586-9911 , 098-247-9041
Email: estatecorer99@gmail.com
www.estatecorner.co.th

ฟรี อบรมเชิงปฏิบัติการ “Finite Element Method (FEM) สำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์”

เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับสถานประกอบการ โดยอาศัยการออกแบบวิศวกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน พร้อมทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างต้นแบบชิ้นงาน หรือ แผน improvement กระบวนการผลิต ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

กิจกรรมในโครงการ:

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “Finite Element Method (FEM) สำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์” จำนวน 3 วัน
ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
* หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ CAE กับโจทย์กรณีศึกษาที่น่าสนใจ แสดงผลเป็นตัวอย่างแบบง่าย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในวิธีที่ประหยัดกว่าเดิม

2. หลังจากอบรม ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมคำแนะในการสร้างต้นแบบชิ้นงาน หรือแผน Improvement กระบวนการผลิต และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำต้นแบบ จำนวน 30,000 บาท/ชิ้นงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ:
เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ วิศวกรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพื้นฐานทางด้าน 3D มีความสนใจพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรม และพร้อมที่จะบ่มเพาะต่อยอดในการสร้างต้นแบบชิ้นงานต่อไปในอุตสาหกรรม ดังนี้
• อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
• อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์/ประดับยนต์
• อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ ชิ้นส่วน
• อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการสมัคร:
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.decc.or.th/content.php?id=379

ส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์: marketing@decc.or.th เปิด รับสมัคร ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่ม โทร. 02-564-6310-11 ต่อ 117
รายละเอียดเพิ่มเติม http://decc.or.th/content.php?id=379

ดำเนินโครงการโดย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)
ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.

รับสมัครรอบ 10 : สร้างเว็บ Wordpress สำหรับมือใหม่

คอร์สอบรม : สร้างเว็บ Wordpress สำหรับมือใหม่

เปิดรับสมัคร รอบ 10 ค่ะ
รอบ 10/58
วันที่ : 21 - 22 ตุลาคม 2558


* อบรม 2 วันเต็ม
* เวลา 10.00 - 17.00 น

จัดโดย .. สถาบันอบรม NET Dimension Training
หลักสูตรสร้างเว็บ WordPress เหมาะสำหรับ SME สมัยใหม่ และผู้สนใจเริ่มต้นสร้างเว็บ
โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
สอนตั้งแต่ พื้นฐาน ติดตั้งโปรแกรม การใช้งานคำสั่งภาษาไทย
การสร้างเนื้อหาเว็บสมัยใหม่ แบบธรรมดา แบบมีภาพ แบบมีคลิป และลูกเล่นเว็บสมัยใหม่ ครบถ้วน
เช่น เพิ่มภาพ slide ใส่ youtube เชื่อมต่อ facebook ระบบ anti-spam
และ ปรับเพิ่มเติม SEO เป็นต้น

อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/wordpress-training.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)

สำหรับ ผู้สมัครแบบ นิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%

========================
สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

งานเสวนา This’s Ability โอกาสสร้างธุรกิจคนพิการ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) โดยการสนับสนุนของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจัดงาน
“This’s Ability โอกาสสร้างธุรกิจคนพิการ”
ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558
ณ ห้องสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล รีเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างโอกาสสร้างธุรกิจคนพิการและเชิญชวนให้บริษัทและองค์กรต่างๆ ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้วยการสนับสนุนสินค้าของคนพิการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ได้มีการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนคนพิการมีโอกาส พึ่งพาตนเองได้ สถาบันจึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อรับฟังการเสวนา “การสร้างอาชีพคนพิการให้ยั่งยืน ด้วยหัวใจ CSR” และรับฟังการนำเสนอสินค้า รวมทั้งให้ความเห็นแก่คนพิการในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ท่านใช้ประโยชน์ได้ หรือพิจารณาสนับสนุนสินค้าของคนพิการเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในวันจัดงานดังกล่าว ภาคบ่ายเวลา 13.30-16.00 น.

ทั้งนี้ ท่านสามารถกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วส่งแบบตอบรับไปยังสถาบันทาง
โทรสารหมายเลข 0-2986-9366
หรือทางอีเมล์ ismedtraining@gmail.com
หรือหากท่าน
มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน ท่านสามารถสอบถามโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 082-450-2624 (วาสนา) สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสจากท่านเข้าร่วมงานในครั้งและขอขอบ พระคุณเป็นอย่างสูง

Sep 6, 2015

หลักสูตร ทำเว็บขายของ 2 วัน 2 ร้าน

หลักสูตร ทำเว็บขายของ 2 วัน 2 ร้าน 

วันที่ 24 กันยายน 2558 : Joomla E-commerce
เรียน สร้างเว็บขายของออนไลน์ ด้วย Joomla VirtueMart (ร้าน ที่ 1)

วันที่ 25 กันยายน 2558 : Wordpress E-commerce
เรียน สร้างเว็บขายของออนไลน์ ด้วย Wordpress WooCommerce (ร้าน ที่ 2)


เรียน 2 วัน สร้างเว็บขายสินค้า ได้อย่างน้อย 2 ร้าน แน่นอน !!

จัดโดย สถาบันอบรม NET Dimension Training
* หลักสูตร นี้ ผู้เรียนต้องมีทักษะ การใช้คอมฯ ขั้นพื้นฐาน ได้
* ไม่มีการสอนการใช้คอมพิวเตอร์ ค่ะ
* เน้นสอน การสร้างเว็บขายของ และ ระบบต่างๆ เพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์ ได้จริง


อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ


รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาวันที่ 24 : Joomla E-commerce
http://training.netdimension.co.th/joomla-training-ecommerce-3in1.php

เนื้อหาวันที่ 25 : Wordpress E-commerce
http://training.netdimension.co.th/wordpress-ecommerce-training.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)


สำหรับ ผู้สมัครแบบ นิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%


========================
สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

อบรมสร้างเว็บ Joomla 3 พื้นฐานมือใหม่ (รอบ 9)

เปิดรับสมัคร
รอบ 9/58
วันที่ : 17 - 18 กันยายน 2558


* อบรม 2 วันเต็ม
* เวลา 10.00 - 17.00 น


จัดโดย .. สถาบันอบรม NET Dimension Training
หลักสูตร สอนสร้างเว็บ ด้วย Joomla หลักสูตรนี้ สอนด้วย Joomla เวอร์ชั่น 3 ใหม่ล่าสุด ค่ะ
เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น มือใหม่สร้างเว็บ ด้วย Joomla
สอนตั้งแต่พื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรม Joomla 3
รวม การติดตั้ง การสร้างฐานข้อมูล MySQL การติดตั้งภาษาไทย
การใส่เนื้อหาลงเว็บ แบบต่างๆ แบบธรรมดา ภาพ คลิป ฯลฯ
การสร้างเมนู แบบต่างๆ
และการตกแต่งเว็บ แบบเว็บสมัยใหม่ เช่น ภาพสไลด์, google map, facebook, youtube
และทำเว็บไซต์หลายภาษา รองรับ AEC เป็นต้น

อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ


รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/joomla-training-beginner.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)


สำหรับผู้สมัคร แบบนิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%


========================
สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

Free Seminar โครงการแบ่งปันอาชีพในฝัน “อาชีพสัตวแพทย์”

"สัตวแพทย์” ก็เหมือนอาชีพในสายงานแพทย์อื่น ๆ ที่ต้องอ่านหนังสือมากๆ หาความรู้ตลอดเวลา อยู่กับตำราตลอด 6 ปี แต่ที่ยิ่งไปกว่าการทำหน้าที่เป็นหมอรักษาสัตว์นั่นคือ การเสียสละเวลาความเป็นส่วนตัว แรงกาย แรงใจ เพื่อเยียวยารักษาชีวิตของสัตว์ที่เราไม่สามารถจะสื่อสารได้ และชอบที่จะดูแลรักษาสัตว์ได้เป็นอย่างดีด้วย

งานของสัตวแพทย์ไม่ได้มีแค่งานรักษาอย่างเดียว ยังมีงานในส่วนอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภคที่ทำจากเนื้อสัตว์ การทดลองทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้สัตว์ทดลอง การผลิตวัคซีนหรือเซรุ่มที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือแม้แต่ด่านตรวจสัตว์เข้าออกประเทศที่สนามบิน ฯลฯ เรียกได้ว่า ที่ไหนมีสัตว์ ที่นั่นมีสัตว์แพทย์เลยก็ว่าได้

แต่ก่อนจะก้าวเข้าสู่ตลาดอาชีพนั้น อะไรเป็นสิ่งที่นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ต้องเจอในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะเลือกประกอบอาชีพทางด้านใดที่เหมาะสมกับตัวเรา ระดับรายได้ของอาชีพนี้ และปัญหาการขาดแคลนสัตวแพทย์ในประเทศไทย

ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์เส้นทางสายอาชีพสัตวแพทย์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสัตวแพทย์พิเศษ อัศวหน้าเมือง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงพยาบาลสัตว์ รัตนาธิเบศน์ และผู้มีประสบการ์ด้านการรักษาสัตว์มากกว่า 20 ปี

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558
13.30-16.00 น.

วิทยากรโดยนายสัตวแพทย์พิเศษ อัศวหน้าเมือง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงพยาบาลสัตว์ รัตนาธิเบศน์
สถานที่ ศูนย์ Luxellence center ชั้น 3 อาคารปัญจภูมิ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

งานนี้ฟรีตลอดงาน !!! สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาส่งชื่อ – นามสกุล และเบอร์
มาที่คุณสกาวตรี (แต้ว) โทร. 02-648-2994
อีเมล์ sakawtreepra@panyatara.co.th

ฟรี อบรมเทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ

ฟรี อบรมเทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ+
ชี้แจงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 23

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2558

กำหนดการ
12:30ลงทะเบียน - รับเอกสาร
13:00สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ และกระบวนการประเมินค่าทรัพย์สิน
ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
13:45ความต้องการนักวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินในวงการอสังหาริมทรัพย์
อ.พงษ์เลิศ ฤกษะสุตไพรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประเมินหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารทหารไทย
อ.อติณัช ชาญบรรยง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
14:30การชี้แจงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 23
ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ.อติณัช ชาญบรรยง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
15:00ประสบการณ์และความเห็นของผู้ผ่านการอบรม
คุณชินโชติ กานต์ปุระ Project Manager บจก.สุขุมวิท 33 ดีเวลลอปเม้นท์ ศิษย์เก่าประเมินรุ่น 21
คุณนุ*****ล แย้มมณีชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.วินเวสเตอร์ ศิษย์เก่าประเมินรุ่น 22
อ.อติณัช ชาญบรรยง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
15:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
16:00บรรยายหัวข้อ ”เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน+การวิเคราะห์ทำเลที่ดินเพื่อการลงทุน”
ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
17:00ปิดการเสวนา

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/seminars_special.php
สนใจติดต่อ โทร. 022953905 ต่อ 102

Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดฮิต ประจำเดือน

สัมมนาฟรี free seminar อบรม joomla สัมมนา 2558 อบรมฟรี สัมมนา 2557 สอน joomla สอน wordpress อบรม wordpress อบรมการตลาดออนไลน์ joomla e-commerce สอนทำเว็บ สอนสร้างเว็บ อบรม SME การตลาดออนไลน์ สอน virtuemart สอน facebook อบรม 2554 joomla virtuemart wordpress เบื้องต้น ทำเว็บขายของ อบรม e-commerce อบรม facebook สัมมนา SME อบรมการตลาด joomla 2.5 joomla beginner ทุนการศึกษา สัมมนาการตลาด facebook marketing สอน joomla 3 สัมนาฟรี สอนจูมล่า สัมมนา 2555 อบรม Google อบรม virtuemart อบรมจูมล่า joomla พื้นฐาน joomla เบื้องต้น ตารางอบรม Joomla สร้าง facebook อบรม e-marketing อบรมสัมมนา เรียน wordpress Google Marketing joomla 2555 สอน joomla 2.5 อบรม อบรม internet marketing เรียนต่อญี่ปุ่น e-marketing joomla 1.5 ตารางอบรมจูมล่า มหานคร internet marketing joomla 2556 joomla 2557 wordpress training ตารางอบรม ทุนญี่ปุ่น สัมมนา 2553 สัมมนา 2556 อบรม 2555 อบรม joomla 2.5 เสวนาฟรี joomla training wordpress 2555 การตลาด 2557 สัมมนา AEC อบรม Non-IT อบรม WooCommerce อบรม google adwords อบรม joomla 1.5 อบรม joomla 1.7 Mini MBA internet marketing 2013 joomla template joomla เสาร์-อาทิตย์ mba wordpress 2015 ทุนปริญญาโท ปฏิทินอบรม สัมมนา สัมมนา 2554 สัมมนา 2559 อบรม joomla beginner เรียนญี่ปุ่น facebook 2013 free training japan joomla 2558 kmutt pim seminar การตลาดออนไลน์ 2555 คอร์ส Joomla advanced จุฬา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท รับสมัครอาจารย์ สร้างเว็บขายของออนไลน์ สอน WooCommerc สอน joomla template สัมมนา 2561 หลักสูตรการตลาด หลักสูตรวุฒิบัตร อบรม 2557 อบรม 2558 อบรม joomla virtuemart อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมวิชาชีพระยะสั้น อบรมสร้างเว็บ เรียนทำเว็บ DECC LOGISTICS Wordpress วันเสาร์ facebook 2014 gmi google sme joomla 2017 joomla 2554 scholarship sme 2556 tni.ac.th wordpress 2556 การตลาดออนไลน์ 2012 งานฟรี ญี่ปุ่น ตารางสัมมนา ตารางอบรม 2556 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สร้างเว็บขายของ สอนจุมลา สอนสร้างเทมเพลต สัมมนาฟรี P-Pac หลักสูตรอบรม อบรม joomla e-commerce อบรมวิชาชีพ เรียน facebook Business Matching Conference ISMED Mini Master in HR Management NEC PSU Summer Camp YouTube marketing cu_learn e-marketing 2013 e-marketing 2014 e-marketing 2015 ecommerce education emarketing 2013 entertraining google marketing sme google seo joomla 3 joomla 3.5 joomla advnaced joomla template workshop joomla มือใหม่ logistics showcase mut training rmutp sme training trebs.ac.th virtuemart 2 woocommerce wordpress 2016 wordpress 2018 wordpress 2554 wordpress 2557 wordpress 2559 wordpress เสาร์-อาทิตย์ การตลาดออนไลน์ 2556 การตลาดออนไลน์ 2558 การตลาดออนไลน์ 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ งานแนะแนวศึกษาต่อ ตารางอบรมธันวาคม ทุน 2558 ทุนปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัคร ป.โท สร้างเว็บ joomla สอน YouTube สอนสร้างเว็บไซต์ สัมมนา FTI สัมมนาธุรกิจ อบรม 2559 อบรม 2561 อบรม Wordpress E-commerce อบรม YouTube อบรม joomla 1.6 อบรม joomla 2560 อบรม joomla 3.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนต่อต่างประเทศ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โปรโมชั่น AEC 2015 Blog SEO Brand Management Business Analysis Facebook Marketing 2018 Google Marketing 2012 Human Resource Development Intensive ICT Japan Scholarship Jeducation Joomla ขั้นสูง Mainichi Nida Seminar OPEN HOUSE MBA Packaging Design Development SUPPLY CHAIN SiamTechU Smart@hospitals YouTube 2018 YouTube 2561 adwords animation chula training e-marketplace emarketing 2014 facebook 2015 facebook 2018 facebook 2561 facebook marketing 2017 fashion seminar ftimatching google 2013 joomla 2015 joomla 2016 joomla 2018 joomla 2559 joomla ตุลาคม 2554 libarts.psu.ac.th mhe-exhibition nec2554 nec2555 nida online marketing open house p-pac pim.ac.th sdcenergy sipa thaitrade training 2557 wordpress 2017 wordpress 2558 wordpress beginner wordpress ecommerce workshop การศึกษา การอนุรักษ์พลังงาน ขายของ facebook ตารางอบรม 2554 ตารางอบรม 2557 ตารางอบรม google ตารางอบรมการตลาด ตารางอบรมการตลาดออนไลน์ ทุน ม.ปลาย ทุนวิจัย นิด้า บริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาษา มมร มสธ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มินิ วิศวกรรมโยธา วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศึกษาต่อญี่ปุ่น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สร้างเว็บ sme สอน kunena สัมมนา Logistics สัมมนา digital marketing สัมมนา internet business สัมมนา ระยอง สัมมนา สสว สัมมนาอาชีพ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเชียงใหม่ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร AEC หลักสูตรโปรโมชั่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอบรม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องอบรมให้เช่า อบรม 2553 อบรม LabVIEW อบรม Social Media Marketing อบรม kunena อบรม seo อบรม พฤษภาคม 2554 เรียน YouTube เรียนฟรี เรียนภาษา ACS Learning Hub AQ ASEAN+6 Architect ArtForTheBlind Asia Book Asia Pacific METALWORKING Asian University BI BRAND GO GO Branding on the Move Building a Successful framework Business Intelligence C2000DSP CIO seminar CP Inter CPA Affiliate CUHK Chavy Goh Cloud Combines Analytics Cloud Solution Conference 2013 Contest 2009 DBD DBD-SPE DECC seminar Decision Making Decoding Marketing Crisis2016 Decoding Street food Marketing Digital Engineering Digital SMEs Digital Transformation Double A Better Tomorrow Driven Profit with Innovation Challenges Dusit Thani College EQ ERP ERP Microsoft Dynamics AX and CRM Engineering Expo 2016 Engineering Expo 2017 Express Exporter Plus FBG FEM FTA Facebook Page for Marketing Family Business Governance Financial Magament Financial Planning Budgeting Financial Report and Analysis Finite Element Method GIS GSP Gateway to Top US Universities and Scholarships Global Economic Global Investment 2018-2019 Globalizing Thailand through Innovation Gold Futures Google Marketing 2016 Green Solutions HRD Strategy Horse Award How To Be ติวเตอร์ตัวแม่ ILA ILPI ILPI seminar INST IRPC Cubic Academy IT IT Architect ITARC ITD ITD Trade and Development Regional Forum 2017 Industrial Supply Chain Logistics Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015 Innovation For Success Insights Trading Q4 2018 Inter MBA Investment Trends 2019 J-CHALLENGE J-MAT Next Gen J-Quiz JAPAN EXPO IN THAILAND 2015 JAPAN EXPO THAILAND 2016 JCI Joint Commission International JEDUCATION FAIR 2015 JEDUCATION FAIR 2016 JEDUCATION FAIR 2018 Jeducation Fair 2010 KIMBA KMS KTB SME seminar KU Avenue Kanji Battle Kasetsart MBA LOGISTICS Fair LabView Let Them Eat Cake Love & Resilience in Workplace MAB MBA 2557 MBA 2559 MBA pim MBE MBJ 2561 MBU Challenge 2018. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย MEMP MET MET 2561 MHE & PACK MAC2019 MIM 2561 MIT MIT 2561 MJES MMM56 MOS Olympic 2015 MRE13 Machine Maximize Your Memory Power Medical Equipment Management Program Microcontroller Mini - CE Mini CE8 Mini HRM Mini Human Resource Management Mini Thailand Industrial Fair NAN MEE fine arts award NANOTEC NEC 2559 New Challenges of Managing People Oil and Solvent Online Guru Trader PIM Open House for 2017 PLC เบื้องต้น PROPERTY BEST BUY EXPO 2017 PSU job Paint Painting Technology Seminar Polymer Technology Power of Word of Mouth Providence University Taiwan Purchasing Cost Savings Strategies QlikView R for Data Analysis RFID Retail Business 2019 Risk Management SCB SME Site Visit SKETCHPAD SME 2561 SME Strong/Regular Level SMM SOC SOMETHING WILL NEVER CHANG SPU Safety Focus Saha Group Fair Security Operations Center Shonan Institute of Technology Simulation Smart Health Smart Professional Entrepreneur Social Enterprise Spiritual Kids Center Strategic Study Overseas Study Overseas Centre Study in Japan Fair Sustainable Automation Platform. Industry 4.0 TCDC THAC THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 TIECA TILOG 2013 TO BE No.1 Tax Management Tax Planning Teen Talk War 2017 Thailand 4.0 Thailand Industrial Fair 2015 Thailand International Logistics Fair 2014 The Future Marketing The New Renaissance of Advertising Tourism for All Transport Institute Trendyday Affiliate UYIB 2012 WESLI WORLD DIDAC Warehouse Operation Whynott Success WordPress for Beginner World High School Fair affiliate marketing 2012 asian market seminar business workshop ccm-systems change mind chula close computer graphic contest cylenceshortfilm dMaintenance digital dtc econ.chula.ac.th emarketing 2011 emarketing 2012 emarketing 2015 emarketing 2016 eurobesttechnology event exhibition 2018 facebook 2016 facebook 2559 facebook app fedthaiproperty forexoptimumthailand free free webinar geocities geocities close gointer graphic hcdsuandusit host ล่ม hr training hrd human resource icc.co.th industrial Pump infoforum.co.th inhouse training inst-th internet marketing 2016 internet marketing 2017 internet marketing 2018 japan education fair japanexpo japanexpothailand jchallenge joomla 2http://www.blogger.com/img/blank.gif554 joomla 3.7 joomla content joomla css joomla promotion kaset kmitl kpb kunena marketing marketingthai.or.th mba 2555 mini.eng6511 motion music nec ธรรมศาสตร์ nectec.or.th network cat idc ดับ non-IT nstda.or.th office rent for flood online marketing 2018 openhouse poster promotion rangsit university retail rmutk rsubbatraining seminar 2012 seminar 2015 sena seo seo-sem siemens S7-300 smartjmat sme 2559 software park study studyinter teacher it 2018 thaifamilylink thailandtourismitp thaileathergoods thairungnirunengineering training 2014 training 2554 training deals training room webinar wellness & ฺฺBio-Med SMEs In Digital Economy 4.0 wiseeducationcenter wolrdfilmbkk wordpress 2561 กฏหมาย GPS กรมพลศึกษา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมอุตสาหกรรม กลยุทธ์การตลาดปากต่อปาก กสท ไฟดับ การจัดการพลังงาน การตลาดออนไลน์ 2560 การตลาดออนไลน์ 2561 การตลาดออนไลน์ SME การประชุมนานาชาติ การพิมพ์สกรีน การวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสารธุรกิจ การเงินสำหรับผู้บริหาร การเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่น กิจกรรมเยี่ยมชมธุรกิจ ก่อ เกิด ผล ก่อสร้าง ขจัดความสูญเปล่า ข่าว ก.พ. ข่าวสำนักงาน ก.พ. คณิตศาสตร์ ป.1 คณิตศาสตร์ ป.6 คนชนะ คนแพ้ คนไทย คอร์ส Facebook ค้นพบความสุขในตัวคุณ ค้นหาและพัฒนา DNA Entrepreneur ในตัวคุณ ค้าปลีกไทย 2019 งานออกร้าน งานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร งานเวิล์ดไดแด็ค งานเสวนา งานแสดงธรรม จัดอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จูมล่า 1.6 ดุสิตธานี ตารางอบรม 2555 ตารางอบรม มิถุนายน ตารางอบรม สิงหาคม ตารางอบรมกันยายน ตารางอบรมตุลาคม ตารางอบรมเมษายน ถวายสัตย์ ททท ทำเพจขายของ ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ทุน ทุน 2554 ทุน 2555 ทุน 2559 ทุน MBA ทุน Taiwan ทุน ก.พ. ทุนจีน ทุนดนตรี ทุนปริญญาเอก ทุนวิศวะ ทุนสิงคโปร์ ทุนหลังปริญญาเอก ทุนออสเตรเลีย ทุนอังกฤษ ทุนเกาหลี ธรรมะรับปีใหม่ ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจไทย น้ำท่วม บรรยายพิเศษ ป.เอก 2556 ป.โท 2556 ป.โท 2557 ปฏิทินอบรม 2555 ประกวด ประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ประกวดมิวสิควีดิโอ ประกวดหนังสั้น ประกวดเพลง ปริญญาโทภาคพิเศษ ปัญญาภิวัฒน์ ปิด ปิด geocities ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ประกอบการ ฟรี ภายในองค์กร ภาวะเศรษฐกิจไทย 2558 ภาษาจีน มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี มหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหิดล มัธยมศึกษา รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ระดับหัวหน้า ระบบสารสนเทศ รับสมัคร ป.เอก รับสมัครปริญญาตรี ราชมงคลกรุงเทพ ลดต้นทุน วิชาการ วิชาชีพ วิวัฒน์จิต วิศวกรรมโยธา วิศวะ 60 วิเคราะห์ทอง ศึกษาต่อออสเตรเลีย ศึกเด็กดวลไมค์ ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาฯ สถาบันการขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันคีนัน สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรม สถาบันอบรม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ สร้าง mv สร้าง template สร้างเว็บ สวทช สวนสุนันทา สอน IM สอน google สอนการตลาดออนไลน์ สอนสร้างเพจ สอนสร้างเว็บบอร์ด สัมนา ICT สัมมนา 2560 สัมมนา Blackboard สัมมนา CP ALL สัมมนา DECC สัมมนา ERP สัมมนา Forex สัมมนา HomePro สัมมนา ISMED สัมมนา IT สัมมนา Microsoft สัมมนา P-PAC สัมมนา Textile สัมมนา aiminlines สัมมนา e-marketing สัมมนาการถ่ายภาพ สัมมนาการสื่อสารในยุคดิจิทัล สัมมนาการเคหะแห่งชาติ สัมมนาตลาดเอเชีย สัมมนานิด้า สัมมนาพิเศษ สัมมนาฟรี 2561 สัมมนาภาษี สัมมนาวิชาการ สัมมนาอสังหา สัมมนาอุตสาหกรรม สัมมนาฮวงจุ้ย สัมมนาเทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สิน สัมมนาเรียนต่อ สาขาคณิตศาสตร์ สำนักงานชั่วคราว สำนักงานให้เช่า สำนักโลจิสติกส์ สิงหาคม2553 หลักสูตร HR หลักสูตร ธรรมาภิบาล หลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ อนาคตนิเทศศาสตร์ 4.0 อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ อบรม 2012 อบรม 2556 อบรม Adwords อบรม Google Analytics อบรม HR อบรม IM อบรม Joomla 2559 อบรม joomla 2554 อบรม มิถุนายน อบรม สิ่งพิมพ์ อบรม เมษายน 2554 อบรมกันยายน 2554 อบรมกันยายน 2555 อบรมการเขียน อบรมการเงิน อบรมครู อบรมครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา อบรมผู้บริหาร อบรมพื้นฐานการเขียนข่าว อบรมพ่อแม่ อบรมวันเสาร์ อบรมเศรษฐศาสตร์ อบรมแบบกลุ่ม อบรมแฟชั่น อสังหาริมทรัพย์ อัญมณีและเครื่องประดับ อาชีพนักการทูต อาชีพศัลยแพทย์ อาหารเสริม อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับครู อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ เกาหลี เกิดอะไรขึ้น เชฟของหวาน เทคนิคการถ่ายภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทมเพลตจูมล่า เฟสบุ๊ค เรียน joomla เรียนคณิตศาสตร์ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนนอก เวชสำอาง เว็บล่ม เศรษฐกิจ ปี 61 เศรษฐศาสตร์ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เสวนา เสวนา AEC เสวนาวิชาการ เสวนาอสังหาริมทรัพย์ แนะแนวการศึกษา Jeducation โครงการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม 2553 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โครงการส่งเสริมจริยธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพครู โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากร โปรโมชั่น 2557 โปรโมชั่นอบรม โรงพยาบาลเจ้าพระยา โลจิสติกส์ โฮสล่ม ไมโครคอนโทรลเลอร์