Feb 15, 2016

หลักสูตร อบรมสร้างเว็บ Wordpress 28 - 29 กรกฏาคม 2559 (รอบ 7)

รอบ 7/59
วันที่ : 28 - 29 กรกฏาคม 2559


* อบรม 2 วันเต็ม
* เวลา 10.00 - 17.00 นจัดโดย .. สถาบันอบรม NET Dimension Training
หลักสูตรสร้างเว็บ WordPress เหมาะสำหรับ SME สมัยใหม่ และผู้สนใจเริ่มต้นสร้างเว็บ
โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
สอนตั้งแต่ พื้นฐาน ติดตั้งโปรแกรม การใช้งานคำสั่งภาษาไทย
การสร้างเนื้อหาเว็บสมัยใหม่ แบบธรรมดา แบบมีภาพ แบบมีคลิป
และลูกเล่นเว็บสมัยใหม่ 2559 ครบถ้วน
เช่น เพิ่มภาพ slide ใส่ youtube เชื่อมต่อ facebook ระบบ anti-spam
และ ปรับเพิ่มเติม SEO เป็นต้น


อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ


รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/wordpress-training.phpสถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)

สำหรับ ผู้สมัครแบบ นิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%
========================
สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

โครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ(Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE)
“ค้นหาและพัฒนา DNA Entrepreneur ในตัวคุณ”


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้ารับการอบรมโครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ กับผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจมืออาชีพตัวจริง กว่า 10 ท่าน

Step ที่ 1: ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “Start Up To Success” และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

Step ที่ 2: ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเชิงลึก ระยะเวลา 81 ชั่วโมง

รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 12 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2559 (เฉพาะวันพฤหัส – อาทิตย์)

รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 26 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม 2559 (เฉพาะวันพฤหัส – อาทิตย์)


Step ที่ 3: ผู้ผ่านการพัฒนาใน Step ที่ 2 จะได้รับการตรวจประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานนักธุรกิจมืออาชีพ

Step ที่ 4: คัดเลือกต้นแบบนักธุรกิจมืออาชีพ เพื่อเป็น The Best Practice

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการจดทะเบียนธุรกิจ หรือ ทะเบียนพาณิชย์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือทายาทธุรกิจ หรือผู้บริหาร ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
3. ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

วิทยากร
- ผศ.ดร. พีระ เจริญพร (ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (*****รูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์)
- รศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล (หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- คุณเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
- ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร (กรรมการผู้จัดการ อินเตอร์ฟาร์มา ผู้เคยสร้างปรากฎการณ์เพิ่มยอดขาย 200%)
- คุณธนเดช มหโภไคย (กรรมการบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน))
- คุณวิกรานต์ มงคลจันทร์ (Senior Marketing Manager บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน))
- ดร. บดี ตรีสุคนธ์ (อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ DHL International (Thailand) / ธนาคารเกียรตินาคิน
- อาจารย์ พิศิษฐ์ โชคปรีชา (ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
- ผศ.ดร. ศจี ศิริไกร (ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
* หมายเหตุ รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

* สถานที่อบรม: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ *

* * รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2559

* * สัมภาษณ์และฟังเสวนา: วันที่ 28 มีนาคม 2559

* * ประกาศผล: วันที่ 20 เมษายน 2559

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ปรึกษาโครงการ : ศูนย์บริการวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 094-441-7337 โทรสาร 02-530-9782
E-mail: dbdspe2016@gmail.com

ที่มา : กระดานข่าวสัมมนาฟรี

สัมมนา "Decoding Marketing Crisis2016"

โอกาสอันดีที่จะเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์การตลาดในปัจจุบันกับการอบรม
สัมมนา "Decoding Marketing Crisis2016"
ในหลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ รุ่นที่56 (MMM 56)


ระหว่างวันที่ 1มีนาคม - 1เมษายน 2559
โดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องภาควิชาการการตลาดชั้น1 อาคารไชยยศสมบัติ1 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-2185794-5
โทรสาร. 02-2185795

ที่มา : กระดานข่าวการศึกษา

นักเรียนภาษามีเฮ! เรียนอังกฤษที่อเมริกากับโรงเรียน WESLI วันนี้ ฟรี!

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่อเมริกาไม่ใช่เรื่องยาก ที่ WESLI.....
ขอเชิญพบเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนสอนภาษาสุดฮอตของ USA อย่าง WESLI มาพบกับน้องๆในงานสัมมนา
ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 15.00-17.00 น.

@Study Overseas Centre Co.,Ltd.
#ภายในงานท่านจะได้พบกับ....
-ค่าเรียนลด 10% ทุกหลักสูตร
-ทุน 1000$ ฟรีๆ
-เรียนฟรีๆ 6 สัปดาห์
-หลักสูตร TOEFL/IELTS 8 สัปดาห์ จ่ายแค่ $282/สัปดาห์ เอง
-Freex4 !! = รถรับส่งสนามบิน + ค่าจัดหาที่พัก + Conversation Class + Writing Workshop

อยากรู้ไหมว่าทำอย่างไรถึงได้ขนาดนี้ ??? สอบถามเราเลยจิที่
Study Overseas Centre Co.,Ltd.
22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
02-255-7592, 02-655-6479, 081-350-8072, 081-353-7531, 081-353-2864, 089-799-7769
แฟกซ์. 02-655-5711
info@studyoverseas.co.th / ไลน์. Study.soc
www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/reantor
เปิดให้บริการ. จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00, เสาร์ 9.00-17.00

ที่มา : กระดานข่าวการศึกษา

Feb 7, 2016

อบรมสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce (( วันเสาร์ ))

หลักสูตร อบรมสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce (( วันเสาร์ ))

รอบ 2/59
วัน เสาร์ : 27 กุมภาพันธ์ 2559

รอบ 3/59
วัน เสาร์ : 26 มีนาคม 2559


* อบรม 1 วันเต็ม
* เวลา 10.00 - 17.00 น


จัดโดย .. สถาบันอบรม NET Dimension Training
หลักสูตร สร้างเว็บขายของออนไลน์ E-Commerce สอนด้วย Wordpress WooCommerce
มาพร้อมระบบตระกร้าสินค้า การจัดการสินค้า และการชำระเงิน
พร้อมการแสดงผลเว็บร้านค้า แบบสมัยใหม่ รองรับการแสดงผลแบบหลายอุปกรณ์
และเพิ่มส่วนเสริม SEO ให้ร้านค้า มีคะแนน SEO เพิ่มขึ้น (อันดีขึ้นใน Google)

สอนตั้งแต่พื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรม จนทำเว็บขายของขึ้นโฮสจริง

หลักสูตรนี้
* ผู้สมัคร ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ได้

อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ


รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/wordpress-ecommerce-training.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)


สำหรับ ผู้สมัครแบบ นิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%


สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

Feb 6, 2016

อบรมฟรี “ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม”

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดอบรมฟรีโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดม ศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2558หลักสูตรธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (18 ชม)
ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559
เนื้อหาหลักสูตร อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การบริหารจัดการด้านการตลาด กลยุทธ์การขาย การจัดการด้านการผลิตและบุคลากร ฯลฯ รับจำนวนจำกัด 40 คน

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียด
โทร.0-2878-5000 ต่อ 5029 www.ubi.siamtechu.net

ที่มา : กระดานข่าวอบรมฟรี

Smart@hospitals โดยผลิตภัณฑ์ Smart ร่วมกับโรงพญาบาลนครธน

ฟรีตลอดโครงการ!!!
ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ที่โรงพญาบาลนครธน ณ ห้องประชุมทองสิมา ชั้น 4
เวลา 9.00-12.00 น.
ผลิตภัณฑ์ Smart จัดกิจกรรม “10โรคยอดฮิตที่ไม่อยากให้ติดลูกเลย” โดยร่วมพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของเด็กเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ในเด็กพร้อมวิธีป้องกัน และ กิจกรรมเวิร์กช็อปโยคะ แบบง่ายๆ ที่ได้ทั้งสุขภาพและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
พิเศษ!!! สำหรับครอบครัวที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับรูปถ่ายแบบปกของนิตยสารรักลูก กลับบ้านไปแบบฟรีๆ
สิทธิพิเศษ 70 ครอบครัวแรก...รับฟรี!!!
1. นิตยสารรักลูก
2. ผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าสมาร์ท
3. รูปถ่ายแบบปกนิตยสารรักลูกครอบครัวละ 1 ใบ
4. ลุ้น Lucky Draw ภายในงาน
สำรองที่นั่งด่วน http://goo.gl/forms/yfHaIA4a94
หรือ โทร 02-9137555 ต่อ 3131, 4126

ที่มา : กระดานข่าวสัมมนาฟรี

การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรที่จะได้รู้ทุกเรื่องการโรงแรม เข้าใจทุกภาคส่วนงาน อาทิ แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกการตลาด แผนกบัญชี-การเงิน และแผนกอื่นๆอีกมากมาย คุณจะสามารถบริหาร จัดการและนำธุรกิจสู่เป้าหมายได้อย่างผู้นำ

พร้อมเปิดมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ

โทร.02-361-7811-3 ต่อ 141-143,204

ที่มา : กระดานข่าวอบรม

หลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 21

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร
"การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 21
 
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่
http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/list
สนใจสมัครได้ที่
E-mail:training@mut.ac.th
*** รีบๆกันหน่อยนะค่ะ***

ที่มา : กระดานข่าวอบรม

งานเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ“ความท้าทายใหม่ในการบริหารคน” (New Challenges of Managing People)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา

เนื่องด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ (People Management and Organization Strategy: POS) และงานรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สำนักสื่อสารองค์การ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้
หัวข้อ “การบริหารคน กับ ความท้าทายใหม่ (New Challenges of Managing People)”
โดยมีประเด็นการเสวนา
- Facing with new challenges
- How to manage people
วิทยากร
1) คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ True Corporation
2) คุณจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ HR Director บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
3) ดร.เอกพล ณ สงขลา Chief People Officer บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ดำเนินรายการโดย ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้อำนวยการหลักสูตร MBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

ที่มา : กระดานข่าวสัมมนาฟรี

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในเขตจังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมสัมมนาฟรี

สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับสถานประกอบการโดยอาศัยการออกแบบวิศวกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนพร้อม ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างต้นแบบชิ้นงาน หรือ แผน improvement กระบวนการผลิต ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิศวกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ
- อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและประดับยนต์
- อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
- อุตสาหกรรมจักรกลเกษตรและชิ้นส่วน
- อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมของโครงการ


1. สัมมนา “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตด้วยการออกแบบเชิงวิศวกรรม” จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จ.เชียงใหม่


ห้วข้อที่น่าสนใจ

- กล่าวเปิดโครงการ โดย ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)

- การออกแบบเชิงวิศวกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไทย
โดยวิทยากร ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ
อดีต Senior Aerospace Engineer ระดับ GS-14 องค์การอวกาศ NASA, USA.
รองผู้อำนวยการศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- เสวนาความสำคัญของการออกแบบวิศวกรรมกับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน สถาบัน และผู้ประกอบการ

- การประยุกต์ใช้การออกแบบวิศวกรรมในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ใช้การออกแบบเชิงวิศวกรรมในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง

2.คัดเลือกสถานประกอบการโดยคัดเลือกจากแบบประเมินศักยภาพ , ความพร้อมในการพัฒนาต้นแบบจริงและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรมและพร้อมที่จะบ่ม เพาะต่อยอดในการสร้างต้นแบบชิ้นงานต่อไป

3.โดยผู้ที่เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมภาคปฏิบัติ การออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 บริษัท โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ CAE กับโจทย์กรณีศึกษาที่น่าสนใจ แสดงผลเป็นตัวอย่างแบบง่าย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในวิธีที่ประหยัดกว่าเดิม ระยะเวลารวม 3 วัน ในเดือนมีนาคม 2559 (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึง)

4.ให้คำปรึกษาและสร้างต้นแบบ
โดยจะได้รับการสนับสนุนจัดทำต้นแบบ 35,000 บาท/ชิ้นงาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคให้คำปรึกษาและดำเนินการสร้างต้นแบบชิ้นงาน หรือ แผน improvement กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเป้าหมาย

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
• ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเกี่ยวกับกระบวนการผลิต โดยอาศัยการออกแบบวิศวกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน
• ผู้ประกอบการได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมการจัดทำต้นแบบชิ้นงานที่ ผ่านการทดสอบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนทดแทน และสามารถนำไปใช้ได้จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
02-564-6310-11 ต่อ 117 หรือ E-mail: marketing@decc.or.th

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ >> https://goo.gl/cj3N3n


***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน
*** ขอสงวนสิทธิการเข้ากิจกรรมในโครงการโดยการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นไม่เปิดรับการลงทะเบียนหน้างาน (Walk in)***

ที่มา : กระดานข่าวสัมมนาฟรี

Feb 1, 2016

หลักสูตรการตลาด : Google Marketing (รวม AdWords Analytics และ SEO)

คอร์สอบรม : Google Marketing (รวม AdWords Analytics และ SEO)

เปิดรับสมัคร
รอบ 2/59
วันที่ : 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 [ เต็มค่ะ ]

รอบ 3/59
วันที่ : 3 - 4 มีนาคม 2559


* หลักสูตร 2 วันเต็ม (10.00 - 17.00 น)

จัดโดย สถาบันอบรม NET Dimension Training
สอนทำการตลาดออนไลน์ ด้วย Google แบบลงมือปฏิบัติ Workshop 2 วันเต็ม (รวม 12 ชม.)
สอนครบเครื่องมือการตลาดออนไลน์ของ Google สำหรับนักการตลาด และ SME E-commerce
เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจออนไลน์-การตลาดออนไลน์ และ E-commerce

หัวข้ออบรม อาทิเช่น
1. Google SEO 2016
2. Google Keywords
3. Google AdWords
4. Google Apps
5. Google Analytics
เพื่อศึกษาแนวทางปรับใช้งาน จุใจ เต็มอิ่มครบเครื่อง เรื่อง google สำหรับ นักการตลาดออนไลน์

อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/googlemarketing-training.php

สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ
ติด BTS พญาไท (ทางออก 1)

สำหรับผู้สมัคร แบบนิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้

สอบถามเพิ่มเติม
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

ที เอช เอ ซี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรู้เบื้องต้นการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ ด้วยมาตรฐานระดับสากล ร่วมกับ Chartered Institute of Arbitrators CIArb จากประเทศอังกฤษ เป็นสถาบันที่อบรมและรับรองอนุญาโตตุลาการของโลก ให้การสนับสนุนด้านวิชาการกับผู้ปฏิบัติงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกกว่า 14,000 คน ใน 133 ประเทศทั่วโลก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรู้เบื้องต้นการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Introduction to International Arbitration) 

ระหว่างวันที่ 25- 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท 
ผู้ที่ได้รับการอบรมครั้งนี้จะเป็นการปูทางไปสู่การเป็นอนุญาโตตุลาการระดับสากล 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธาวี ทวีชาติ โทร. 0-2018-1615 ต่อ 110 หรือ methawee.t@thac.or.th

ที่มา : กระานข่าวอบรม

เปิดรับสมัครลูกหลานชาวนาชิงทุนดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 5 Double A Better Tomorrow

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาเพื่อลดโลกร้อน จัดกิจกรรม ดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 5 
ในโครงการ Double A Better Tomorrow 
ปลูกฝัน ปลูกปัญญา เชิญชวนลูกหลานชาวนาหรือเกษตรกร ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ร่วมสมัครชิงทุนทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในช่วงวันที่ 19 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2559 รวม 50 วัน 
โดยส่งผลงานเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่อาชีพในฝัน” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มกราคม 2559

 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.DoubleApaper.com หรือ Facebook Fanpage Double A club 
หรือสอบถามได้ที่โทร.085 835 3214, 085 835 1869

ที่มา : กระดานข่าวการศึกษา

เชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการฟรี เรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ขอเชิญสมัครร่วมสัมมนาเชิงวิชาการฟรี!!! 
เรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย โดยเครื่อง Spray Dryer และ Falling Film Evaporator
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. 
ณ. ศูนย์เรียนรู้เทคโนโบยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย 
ลงทะเบียนจองสิทธิ์ด่วน รับจำนวนจำกัด 
โทร.025742275 
E-mail: spraydrytech@gmail.com 
Fax: 02-9817856

ที่มา : กระดานข่าวสัมมนาฟรี

Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดฮิต ประจำเดือน

สัมมนาฟรี free seminar อบรม joomla สัมมนา 2558 อบรมฟรี สัมมนา 2557 สอน joomla สอน wordpress อบรม wordpress อบรมการตลาดออนไลน์ joomla e-commerce สอนทำเว็บ สอนสร้างเว็บ อบรม SME การตลาดออนไลน์ สอน virtuemart สอน facebook อบรม 2554 joomla virtuemart wordpress เบื้องต้น ทำเว็บขายของ อบรม e-commerce อบรม facebook สัมมนา SME อบรมการตลาด joomla 2.5 joomla beginner ทุนการศึกษา สัมมนาการตลาด facebook marketing สอน joomla 3 สัมนาฟรี สอนจูมล่า สัมมนา 2555 อบรม Google อบรม virtuemart อบรมจูมล่า joomla พื้นฐาน joomla เบื้องต้น ตารางอบรม Joomla สร้าง facebook อบรม e-marketing อบรมสัมมนา เรียน wordpress Google Marketing joomla 2555 สอน joomla 2.5 อบรม อบรม internet marketing เรียนต่อญี่ปุ่น e-marketing joomla 1.5 ตารางอบรมจูมล่า มหานคร internet marketing joomla 2556 joomla 2557 wordpress training ตารางอบรม ทุนญี่ปุ่น สัมมนา 2553 สัมมนา 2556 อบรม 2555 อบรม joomla 2.5 เสวนาฟรี joomla training wordpress 2555 การตลาด 2557 สัมมนา AEC อบรม Non-IT อบรม WooCommerce อบรม google adwords อบรม joomla 1.5 อบรม joomla 1.7 Mini MBA internet marketing 2013 joomla template joomla เสาร์-อาทิตย์ mba wordpress 2015 ทุนปริญญาโท ปฏิทินอบรม สัมมนา สัมมนา 2554 สัมมนา 2559 อบรม joomla beginner เรียนญี่ปุ่น facebook 2013 free training japan joomla 2558 kmutt pim seminar การตลาดออนไลน์ 2555 คอร์ส Joomla advanced จุฬา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท รับสมัครอาจารย์ สร้างเว็บขายของออนไลน์ สอน WooCommerc สอน joomla template สัมมนา 2561 หลักสูตรการตลาด หลักสูตรวุฒิบัตร อบรม 2557 อบรม 2558 อบรม joomla virtuemart อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมวิชาชีพระยะสั้น อบรมสร้างเว็บ เรียนทำเว็บ DECC LOGISTICS Wordpress วันเสาร์ facebook 2014 gmi google sme joomla 2017 joomla 2554 scholarship sme 2556 tni.ac.th wordpress 2556 การตลาดออนไลน์ 2012 งานฟรี ญี่ปุ่น ตารางสัมมนา ตารางอบรม 2556 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สร้างเว็บขายของ สอนจุมลา สอนสร้างเทมเพลต สัมมนาฟรี P-Pac หลักสูตรอบรม อบรม joomla e-commerce อบรมวิชาชีพ เรียน facebook Business Matching Conference ISMED Mini Master in HR Management NEC PSU Summer Camp YouTube marketing cu_learn e-marketing 2013 e-marketing 2014 e-marketing 2015 ecommerce education emarketing 2013 entertraining google marketing sme google seo joomla 3 joomla 3.5 joomla advnaced joomla template workshop joomla มือใหม่ logistics showcase mut training rmutp sme training trebs.ac.th virtuemart 2 woocommerce wordpress 2016 wordpress 2018 wordpress 2554 wordpress 2557 wordpress 2559 wordpress เสาร์-อาทิตย์ การตลาดออนไลน์ 2556 การตลาดออนไลน์ 2558 การตลาดออนไลน์ 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ งานแนะแนวศึกษาต่อ ตารางอบรมธันวาคม ทุน 2558 ทุนปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัคร ป.โท สร้างเว็บ joomla สอน YouTube สอนสร้างเว็บไซต์ สัมมนา FTI สัมมนาธุรกิจ อบรม 2559 อบรม 2561 อบรม Wordpress E-commerce อบรม YouTube อบรม joomla 1.6 อบรม joomla 2560 อบรม joomla 3.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนต่อต่างประเทศ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โปรโมชั่น AEC 2015 Blog SEO Brand Management Business Analysis Facebook Marketing 2018 Google Marketing 2012 Human Resource Development Intensive ICT Japan Scholarship Jeducation Joomla ขั้นสูง Mainichi Nida Seminar OPEN HOUSE MBA Packaging Design Development SUPPLY CHAIN SiamTechU Smart@hospitals YouTube 2018 YouTube 2561 adwords animation chula training e-marketplace emarketing 2014 facebook 2015 facebook 2018 facebook 2561 facebook marketing 2017 fashion seminar ftimatching google 2013 joomla 2015 joomla 2016 joomla 2018 joomla 2559 joomla ตุลาคม 2554 libarts.psu.ac.th mhe-exhibition nec2554 nec2555 nida online marketing open house p-pac pim.ac.th sdcenergy sipa thaitrade training 2557 wordpress 2017 wordpress 2558 wordpress beginner wordpress ecommerce workshop การศึกษา การอนุรักษ์พลังงาน ขายของ facebook ตารางอบรม 2554 ตารางอบรม 2557 ตารางอบรม google ตารางอบรมการตลาด ตารางอบรมการตลาดออนไลน์ ทุน ม.ปลาย ทุนวิจัย นิด้า บริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาษา มมร มสธ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มินิ วิศวกรรมโยธา วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศึกษาต่อญี่ปุ่น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สร้างเว็บ sme สอน kunena สัมมนา Logistics สัมมนา digital marketing สัมมนา internet business สัมมนา ระยอง สัมมนา สสว สัมมนาอาชีพ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเชียงใหม่ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร AEC หลักสูตรโปรโมชั่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอบรม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องอบรมให้เช่า อบรม 2553 อบรม LabVIEW อบรม Social Media Marketing อบรม kunena อบรม seo อบรม พฤษภาคม 2554 เรียน YouTube เรียนฟรี เรียนภาษา ACS Learning Hub AQ ASEAN+6 Architect ArtForTheBlind Asia Book Asia Pacific METALWORKING Asian University BI BRAND GO GO Branding on the Move Building a Successful framework Business Intelligence C2000DSP CIO seminar CP Inter CPA Affiliate CUHK Chavy Goh Cloud Combines Analytics Cloud Solution Conference 2013 Contest 2009 DBD DBD-SPE DECC seminar Decision Making Decoding Marketing Crisis2016 Decoding Street food Marketing Digital Engineering Digital SMEs Digital Transformation Double A Better Tomorrow Driven Profit with Innovation Challenges Dusit Thani College EQ ERP ERP Microsoft Dynamics AX and CRM Engineering Expo 2016 Engineering Expo 2017 Express Exporter Plus FBG FEM FTA Facebook Page for Marketing Family Business Governance Financial Magament Financial Planning Budgeting Financial Report and Analysis Finite Element Method GIS GSP Gateway to Top US Universities and Scholarships Global Economic Global Investment 2018-2019 Globalizing Thailand through Innovation Gold Futures Google Marketing 2016 Green Solutions HRD Strategy Horse Award How To Be ติวเตอร์ตัวแม่ ILA ILPI ILPI seminar INST IRPC Cubic Academy IT IT Architect ITARC ITD ITD Trade and Development Regional Forum 2017 Industrial Supply Chain Logistics Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015 Innovation For Success Insights Trading Q4 2018 Inter MBA Investment Trends 2019 J-CHALLENGE J-MAT Next Gen J-Quiz JAPAN EXPO IN THAILAND 2015 JAPAN EXPO THAILAND 2016 JCI Joint Commission International JEDUCATION FAIR 2015 JEDUCATION FAIR 2016 JEDUCATION FAIR 2018 Jeducation Fair 2010 KIMBA KMS KTB SME seminar KU Avenue Kanji Battle Kasetsart MBA LOGISTICS Fair LabView Let Them Eat Cake Love & Resilience in Workplace MAB MBA 2557 MBA 2559 MBA pim MBE MBJ 2561 MBU Challenge 2018. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย MEMP MET MET 2561 MHE & PACK MAC2019 MIM 2561 MIT MIT 2561 MJES MMM56 MOS Olympic 2015 MRE13 Machine Maximize Your Memory Power Medical Equipment Management Program Microcontroller Mini - CE Mini CE8 Mini HRM Mini Human Resource Management Mini Thailand Industrial Fair NAN MEE fine arts award NANOTEC NEC 2559 New Challenges of Managing People Oil and Solvent Online Guru Trader PIM Open House for 2017 PLC เบื้องต้น PROPERTY BEST BUY EXPO 2017 PSU job Paint Painting Technology Seminar Polymer Technology Power of Word of Mouth Providence University Taiwan Purchasing Cost Savings Strategies QlikView R for Data Analysis RFID Retail Business 2019 Risk Management SCB SME Site Visit SKETCHPAD SME 2561 SME Strong/Regular Level SMM SOC SOMETHING WILL NEVER CHANG SPU Safety Focus Saha Group Fair Security Operations Center Shonan Institute of Technology Simulation Smart Health Smart Professional Entrepreneur Social Enterprise Spiritual Kids Center Strategic Study Overseas Study Overseas Centre Study in Japan Fair Sustainable Automation Platform. Industry 4.0 TCDC THAC THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 TIECA TILOG 2013 TO BE No.1 Tax Management Tax Planning Teen Talk War 2017 Thailand 4.0 Thailand Industrial Fair 2015 Thailand International Logistics Fair 2014 The Future Marketing The New Renaissance of Advertising Tourism for All Transport Institute Trendyday Affiliate UYIB 2012 WESLI WORLD DIDAC Warehouse Operation Whynott Success WordPress for Beginner World High School Fair affiliate marketing 2012 asian market seminar business workshop ccm-systems change mind chula close computer graphic contest cylenceshortfilm dMaintenance digital dtc econ.chula.ac.th emarketing 2011 emarketing 2012 emarketing 2015 emarketing 2016 eurobesttechnology event exhibition 2018 facebook 2016 facebook 2559 facebook app fedthaiproperty forexoptimumthailand free free webinar geocities geocities close gointer graphic hcdsuandusit host ล่ม hr training hrd human resource icc.co.th industrial Pump infoforum.co.th inhouse training inst-th internet marketing 2016 internet marketing 2017 internet marketing 2018 japan education fair japanexpo japanexpothailand jchallenge joomla 2http://www.blogger.com/img/blank.gif554 joomla 3.7 joomla content joomla css joomla promotion kaset kmitl kpb kunena marketing marketingthai.or.th mba 2555 mini.eng6511 motion music nec ธรรมศาสตร์ nectec.or.th network cat idc ดับ non-IT nstda.or.th office rent for flood online marketing 2018 openhouse poster promotion rangsit university retail rmutk rsubbatraining seminar 2012 seminar 2015 sena seo seo-sem siemens S7-300 smartjmat sme 2559 software park study studyinter teacher it 2018 thaifamilylink thailandtourismitp thaileathergoods thairungnirunengineering training 2014 training 2554 training deals training room webinar wellness & ฺฺBio-Med SMEs In Digital Economy 4.0 wiseeducationcenter wolrdfilmbkk wordpress 2561 กฏหมาย GPS กรมพลศึกษา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมอุตสาหกรรม กลยุทธ์การตลาดปากต่อปาก กสท ไฟดับ การจัดการพลังงาน การตลาดออนไลน์ 2560 การตลาดออนไลน์ 2561 การตลาดออนไลน์ SME การประชุมนานาชาติ การพิมพ์สกรีน การวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสารธุรกิจ การเงินสำหรับผู้บริหาร การเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่น กิจกรรมเยี่ยมชมธุรกิจ ก่อ เกิด ผล ก่อสร้าง ขจัดความสูญเปล่า ข่าว ก.พ. ข่าวสำนักงาน ก.พ. คณิตศาสตร์ ป.1 คณิตศาสตร์ ป.6 คนชนะ คนแพ้ คนไทย คอร์ส Facebook ค้นพบความสุขในตัวคุณ ค้นหาและพัฒนา DNA Entrepreneur ในตัวคุณ ค้าปลีกไทย 2019 งานออกร้าน งานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร งานเวิล์ดไดแด็ค งานเสวนา งานแสดงธรรม จัดอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จูมล่า 1.6 ดุสิตธานี ตารางอบรม 2555 ตารางอบรม มิถุนายน ตารางอบรม สิงหาคม ตารางอบรมกันยายน ตารางอบรมตุลาคม ตารางอบรมเมษายน ถวายสัตย์ ททท ทำเพจขายของ ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ทุน ทุน 2554 ทุน 2555 ทุน 2559 ทุน MBA ทุน Taiwan ทุน ก.พ. ทุนจีน ทุนดนตรี ทุนปริญญาเอก ทุนวิศวะ ทุนสิงคโปร์ ทุนหลังปริญญาเอก ทุนออสเตรเลีย ทุนอังกฤษ ทุนเกาหลี ธรรมะรับปีใหม่ ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจไทย น้ำท่วม บรรยายพิเศษ ป.เอก 2556 ป.โท 2556 ป.โท 2557 ปฏิทินอบรม 2555 ประกวด ประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ประกวดมิวสิควีดิโอ ประกวดหนังสั้น ประกวดเพลง ปริญญาโทภาคพิเศษ ปัญญาภิวัฒน์ ปิด ปิด geocities ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ประกอบการ ฟรี ภายในองค์กร ภาวะเศรษฐกิจไทย 2558 ภาษาจีน มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี มหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหิดล มัธยมศึกษา รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ระดับหัวหน้า ระบบสารสนเทศ รับสมัคร ป.เอก รับสมัครปริญญาตรี ราชมงคลกรุงเทพ ลดต้นทุน วิชาการ วิชาชีพ วิวัฒน์จิต วิศวกรรมโยธา วิศวะ 60 วิเคราะห์ทอง ศึกษาต่อออสเตรเลีย ศึกเด็กดวลไมค์ ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาฯ สถาบันการขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันคีนัน สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรม สถาบันอบรม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ สร้าง mv สร้าง template สร้างเว็บ สวทช สวนสุนันทา สอน IM สอน google สอนการตลาดออนไลน์ สอนสร้างเพจ สอนสร้างเว็บบอร์ด สัมนา ICT สัมมนา 2560 สัมมนา Blackboard สัมมนา CP ALL สัมมนา DECC สัมมนา ERP สัมมนา Forex สัมมนา HomePro สัมมนา ISMED สัมมนา IT สัมมนา Microsoft สัมมนา P-PAC สัมมนา Textile สัมมนา aiminlines สัมมนา e-marketing สัมมนาการถ่ายภาพ สัมมนาการสื่อสารในยุคดิจิทัล สัมมนาการเคหะแห่งชาติ สัมมนาตลาดเอเชีย สัมมนานิด้า สัมมนาพิเศษ สัมมนาฟรี 2561 สัมมนาภาษี สัมมนาวิชาการ สัมมนาอสังหา สัมมนาอุตสาหกรรม สัมมนาฮวงจุ้ย สัมมนาเทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สิน สัมมนาเรียนต่อ สาขาคณิตศาสตร์ สำนักงานชั่วคราว สำนักงานให้เช่า สำนักโลจิสติกส์ สิงหาคม2553 หลักสูตร HR หลักสูตร ธรรมาภิบาล หลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ อนาคตนิเทศศาสตร์ 4.0 อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ อบรม 2012 อบรม 2556 อบรม Adwords อบรม Google Analytics อบรม HR อบรม IM อบรม Joomla 2559 อบรม joomla 2554 อบรม มิถุนายน อบรม สิ่งพิมพ์ อบรม เมษายน 2554 อบรมกันยายน 2554 อบรมกันยายน 2555 อบรมการเขียน อบรมการเงิน อบรมครู อบรมครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา อบรมผู้บริหาร อบรมพื้นฐานการเขียนข่าว อบรมพ่อแม่ อบรมวันเสาร์ อบรมเศรษฐศาสตร์ อบรมแบบกลุ่ม อบรมแฟชั่น อสังหาริมทรัพย์ อัญมณีและเครื่องประดับ อาชีพนักการทูต อาชีพศัลยแพทย์ อาหารเสริม อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับครู อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ เกาหลี เกิดอะไรขึ้น เชฟของหวาน เทคนิคการถ่ายภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทมเพลตจูมล่า เฟสบุ๊ค เรียน joomla เรียนคณิตศาสตร์ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนนอก เวชสำอาง เว็บล่ม เศรษฐกิจ ปี 61 เศรษฐศาสตร์ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เสวนา เสวนา AEC เสวนาวิชาการ เสวนาอสังหาริมทรัพย์ แนะแนวการศึกษา Jeducation โครงการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม 2553 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โครงการส่งเสริมจริยธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพครู โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากร โปรโมชั่น 2557 โปรโมชั่นอบรม โรงพยาบาลเจ้าพระยา โลจิสติกส์ โฮสล่ม ไมโครคอนโทรลเลอร์