May 29, 2016

คอร์สอบรม Joomla Beginner สอนเวอร์ชั่นใหม่ 3.5

รอบ 8/59
วันที่ : 23 - 24 สิงหาคม 2559  [ เต็มค่ะ ] 

รอบ 9/59 
วันที่ : 20 - 21 กันยายน 2559 

รอบ 10/59 

วันที่ : 18 - 19 ตุลาคม  2559

หลักสูตรอบรม 2 วันเต็ม

จัดโดย .. สถาบันอบรม NET Dimension Training
หลักสูตร สอนสร้างเว็บ ด้วย Joomla
หลักสูตรนี้ สอนด้วย Joomla เวอร์ชั่น 3.5 (เวอร์ชั่นใหม่)
เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น มือใหม่สร้างเว็บ ด้วย Joomla
สอนตั้งแต่พื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรม Joomla 3.5
รวม การติดตั้ง การสร้างฐานข้อมูล MySQL การติดตั้งภาษาไทย
การใส่เนื้อหาลงเว็บ แบบต่างๆ แบบธรรมดา ภาพ คลิป ฯลฯ
การสร้างเมนู แบบต่างๆ
และการตกแต่งเว็บ แบบเว็บสมัยใหม่ ด้วยลูกเล่นที่ update ใหม่ 2559
เช่น ภาพสไลด์, google map, facebook, youtube
และทำเว็บไซต์หลายภาษา รองรับ AEC เป็นต้น

อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/joomla-training-beginner.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)


สำหรับผู้สมัคร แบบนิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%


สอบถามเพิ่มเติม  ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

หลักสูตร Family Business Governance

วันที่ : 14 - 15 มิถุนายน 2559
FBG เป็นหลักสูตร 2 วัน ที่จะทำให้ท่านเข้าใจกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ "ธุรกิจครอบครัว" สามารถแบ่งแยกโครงสร้างการบริหารจัดการ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่มีความซับซ้อนได้อย่างชัดเจน สร้างสมดุลเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งภายในธุรกิจและครอบครัว รวมทั้งอธิบายถึงแนวทางในการจัดทำธรรมนูญครอบครัวเพื่อวางรากฐานและส่งต่อ ความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น

ที่มา : กระดานข่าวอบรมสัมมนา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
รับสมัครผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยาหรือพัฒนาสังคม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนรายวิชาทางสังคมวิทยาหรือพัฒนาสังคม ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางสังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา

หมดเขตรับสมัคร 25 ก.ค. 59 

ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
3.1 ภาระงานสอน
3.2 ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
3.3 ภาระงานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งานจิตอาสา และงานอื่นๆ
3.4 เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการของภาควิชาฯ หรือ คณะฯ อย่างน้อย 1 ชุด
3.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ

อัตราค่าจ้าง
วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. โทร. 074-286714
ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครปิดรับสมัครเวลา 14.30 น.
กรณีประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ติดต่อภาควิชาสารัตถศึกษา
โทร. 074-286722

รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร
http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์(วุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา)

คุณสมบัติ
รับสมัครผู้ที่วุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางพลศึกษา
โดยการได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภาระงานที่ต้องปฎิบัติ
1. ภาระงานสอน
2. ภาระงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
3. ภาระงานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งานจิตอาสา และงานอื่นๆ
4. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการของภาควิชาฯ หรือ คณะฯ อย่างน้อย 1 ชุด
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รับสมัคร
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. โทร. 074-286714
ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครปิดรับสมัครเวลา 14.30 น.
กรณีประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ติดต่อภาควิชาสารัตถศึกษา
โทร. 074-286722

รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร
http://www.libarts.psu.ac.th/index.php/pr/job/55-job

May 22, 2016

หลักสูตร มิถุนายน : คอร์สการตลาดออนไลน์ รอบ 6

คอร์สอบรม : หลักสูตรการตลาดออนไลน์ รอบ 6

เปิดรับสมัคร
รอบ 6/59
วันที่ : 9 - 10 มิถุนายน 2559


* หลักสูตร 2 วันเต็ม (10.00 - 17.00 น)
จัดโดย สถาบันอบรม NET Dimension Training
เปิดอบรมแบบจำนวนจำกัด เดือนละ 1 รุ่น
เนื้อหาเข้มเน้นประโยชน์ตรงๆ สำหรับนักการตลาด-การตลาดออนไลน์
หลักสูตรนี้ สอนเนื้อหา + เทคนิค + กรณีศึกษา แน่น สำหรับผู้ต้องการความรู้ หลักการ และกลยุทธ์

หัวข้อการอบรม
ครอบคลุม ครบเครื่องเรื่องการตลาดออนไลน์ อาทิเช่น
หัวข้อ 1. แนะนำภาพรวม การตลาดออนไลน์ 2559
หัวข้อ 2. Web Marketing : การทำเว็บเพื่อการตลาดออนไลน์ 2559
หัวข้อ 3. Social Media Marketing : การทำตลาดออนไลน์กับสื่อสังคมออนไลน์ 2559
3.1 Facebook
3.2 Instagram
3.3 Youtube
3.4 บวกเพิ่ม social media ตัวรอง แต่ดี และมีประสิทธิภาพ
หัวข้อ 4. Mobile Marketing : การทำการตลาดออนไลน์ กับมือถือ และอุปกรณ์พกพา
หัวข้อ 5. E-Commerce : การทำอีคอมเมิร์ซ ขายของออนไลน์ ปี 2559
หัวข้อ 6. Measurement and Evaluation : การวัดและประเมินผล การตลาดออนไลน์ 2559

+ พิเศษ สอนใช้เครื่องมือฟรี สำหรับนักการตลาดออนไลน์

หลักสูตรนี้ สอนเนื้อหา + เทคนิค + กรณีศึกษา แน่น สำหรับผู้ต้องการความรู้ หลักการ และกลยุทธ์
เหมาะกับ เจ้าของกิจการ SME E-Commerce และฝ่ายบริหารการตลาด

มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ


รายละเอียดหลักสูตร
กรุณา ดูที่
http://training.netdimension.co.th/internet-marketing-training.php


สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ
ติด BTS พญาไท (ทางออก 1)

สำหรับผู้สมัคร แบบนิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้


สอบถามเพิ่มเติม  สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391 หรือ : 081-376-9798 LineID : TrainingLine

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรี-โท

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้สโลแกน Differently I –Learn การเรียนรู้ที่แตกต่าง โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียนไปใช้และปฏิบัติงานได้จริง
ขณะนี้กำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 6 คณะ ได้แก่
คณะเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะบัญชี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 0-2878-5000-3 หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.siamtechu.net

ที่มา : กระดานข่าวการศึกษา

May 15, 2016

คอร์สสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce (อบรมวันเสาร์)

คอร์สสร้างเว็บขายของ Wordpress WooCommerce (อบรมวันเสาร์)

รอบ 6/59
วัน เสาร์ : 25 มิถุนายน 2559

รอบ 7/59
วัน เสาร์ : 30 กรกฎาคม 2559


* อบรม 1 วันเต็ม
* เวลา 10.00 - 17.00 น


จัดโดย .. สถาบันอบรม NET Dimension Training
หลักสูตร สร้างเว็บขายของออนไลน์ E-Commerce สอนด้วย Wordpress WooCommerce
มาพร้อมระบบตระกร้าสินค้า การจัดการสินค้า และการชำระเงิน
พร้อมการแสดงผลเว็บร้านค้า แบบสมัยใหม่ รองรับการแสดงผลแบบหลายอุปกรณ์
และเพิ่มส่วนเสริม SEO ให้ร้านค้า มีคะแนน SEO เพิ่มขึ้น (อันดีขึ้นใน Google)

สอนตั้งแต่พื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรม จนทำเว็บขายของขึ้นโฮสจริง

หลักสูตรนี้
* ผู้สมัคร ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ได้

อบรมทำจริง ลงมือปฏิบัติ 1 คน 1 เครื่อง
มีคอมพิวเตอร์ ให้ทุกท่าน
มีเอกสาร + โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม ฟรี ทุกท่าน
อาหารว่าง ชา กาแฟ ทุกท่าน ค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร
http://training.netdimension.co.th/wordpress-ecommerce-training.php

สถานที่อบรม
ห้องอบรม NET Dimension Training
อาคารพญาไทพลาซ๋า ถ.พญาไท
ติดรถไฟฟ้า bts พญาไท (ทางออก1)


สำหรับ ผู้สมัครแบบ นิติบุคคล
* ออกใบกำกับภาษี ได้
* หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
* สมัคร 3 ท่าน ขึ้นไป รับส่วนลด 15%
========================
สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
สถาบันอบรม NET Dimension Training
โทร : 02-6129391
หรือ : 081-376-9798
LineID : TrainingLine

อบรมฟรี 2 วัน - รวยด้วยอสังหาฯแบบมืออาชีพ

## อบรมฟรี 2 วัน - รวยด้วยอสังหาฯแบบมืออาชีพ ##

ขยันผิดที่ 10 ปี ก็ไม่รวย
เปิดโลกทรรศน์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ใครๆก็ทำได้ รวยได้ ถ้ารู้หลักการ
ให้โอกาสตัวคุณในการเรียนรู้
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถานที่อบรม

สมาพันธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
274 ซอยศูนย์บันเทิงการค้าหมู่บ้านแฮปปี้แลนด์เก่า 2
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
E-mail: fedthaiproperty@gmail.com
Tel: 095-8809350 ; 02-0474779

หัวข้ออบรมวันแรก
# MindSet เพื่อเข้าสู่ความรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์ 
# ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
# สัญญาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
# การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอน
# การขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร

หัวข้ออบรมวันที่สอง
# ขั้นตอนการทำงานที่ประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพ
# วิธีการดูทรัพย์และประเมินราคาทรัพย์
# เทคนิคการขาย เจรจาต่อรอง ปิดการขายแบบมืออาชีพ
# จรรยาบรรณนายหน้า Co-broke , Co-work , Refer ,
# กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

ที่มา : กระดานข่าว enterTraining

นิด้า ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนาการสื่อสารในยุคดิจิทัล : การสร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ในประชาคมอาเซียน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเนื่องในวาระครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนาคณะ 
หัวข้อ “Digital Engagement and Experiences in ASEAN Community สื่อดิจิทัล : การสร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ในประชาคมอาเซียน” 
ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
โดยมีวิทยากรชื่อดังในวงการดิจิทัล ถึง 8 ท่าน อาทิ รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์, คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน, คุณตราชู กาญจนสถิตย์, คุณวรวุฒิ อุ่นใจ, ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์, คุณกล้า ตั้งสุวรรณ, คุณวิทวัส ชัยปาณี และคุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ 
สาหรับในภาคเช้า จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อ Innovative Communication and Digital Media Policy โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้ Digital Media Policy การพัฒนาประชาคมอาเซียนสู่ความเป็น Smart Society โดย รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อานวยการสถาบัน IMC ต่อด้วยการเสวนา ทิศทางนวัตกรรมการสื่อสาร กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่ประชาคมอาเซียน โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด, คุณตราชู กาญจนสถิตย์ ผู้อานวยการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ – เอเชียและโอเชียเนีย บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จากัด, คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด, ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ผู้จัดการส่วนประเมินผลบริษัท ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท ทีโอที จากัด, และผศ.ดร.วรัชญ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และอาจารย์ประจาคณะนิเทศฯนิด้า ผู้ดาเนินรายการ 
ส่วนในภาคบ่าย จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อ Understanding The Future of Digital Marketing ประกอบไปด้วย หัวข้อย่อย ดังนี้ CONSUMER INSIGHT: The Secret Source of Digital Engagement and Experiences โดย คุณกล้า ตั้งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โธธโซเซียล จากัด, BYPASSING ROADBLOCKS: Unconventional Uses of Ad Serving Technology โดย คุณวิทวัส ชัยปาณี นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ REACHING THE UNREACHABLES: Innovative Trends to Reach Digital Citizen โดย คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (แห่งประเทศไทย) 
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสารองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.gscm.nida.ac.th
ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ฟรี..ได้ที่ http://goo.gl/forms/EUNXg57WdI

สานักงานเลขานุการคณะ กลุ่มงานบริหารและธุรการ
โทรศัพท์ 02-727-3752 มือถือ 090 678 4690
โทรสาร 02- 377-7414 E-mail: gscm@nida.ac.th
ผู้ประสานงาน: นางสาวนรพรรณ หลงเจริญ


ที่มา : กระดานข่าว enterTraining

รับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร มินิ วิศวกรรมโยธา ในโครงการ มินิ วิศวกรรม

โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรมโยธา ในหลักสูตร มินิ วิศวกรรมโยธา (Mini CE8) รุ่นที่ 8
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม

2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง

4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา

5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้จบปริญญาตรี ทุกสาขา มีความสนใจงานก่อสร้าง หรือ

2. ผู้ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้าน เทคนิคทุกสาขา หรือ

3. ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน หรือประสานงานทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือ การก่อสร้างต่อเติมอาคารมาก่อน

4. พนักงานขายโครงการ หรือวัสดุก่อสร้าง

5. นักศึกษาที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม


ประกอบด้วย 5 วิชา ๆ ละ 24 ชม รวมจำนวน ชม การอบรม 120 ชม ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติดังนี้

1. การสำรวจพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง

2. การเขียนแบบงานก่อสร้าง และการประมาณราคา 

3. การวิเคราะห์โครงสร้าง และวัสดุ

4. งานฐานรากและดิน

5. ความปลอดภัยในการก่อสร้าง

6. การศึกษาดูงาน 


เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 59 — 21 ส.ค. 59

อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 10 สัปดาห์)


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mini-eng.com

หรือ e-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com

ติดต่อ โทร. (02) 889-2138 ต่อ 6511, (080) 262-6780

ที่มา : กระดานข่าว enterTraining

Top 10 ข่าวอบรม-สัมมนา ยอดฮิต ประจำเดือน

สัมมนาฟรี free seminar อบรม joomla สัมมนา 2558 อบรมฟรี สัมมนา 2557 สอน joomla สอน wordpress อบรม wordpress อบรมการตลาดออนไลน์ joomla e-commerce สอนทำเว็บ สอนสร้างเว็บ อบรม SME การตลาดออนไลน์ สอน virtuemart สอน facebook อบรม 2554 joomla virtuemart wordpress เบื้องต้น ทำเว็บขายของ อบรม e-commerce อบรม facebook สัมมนา SME อบรมการตลาด joomla 2.5 joomla beginner ทุนการศึกษา สัมมนาการตลาด facebook marketing สอน joomla 3 สัมนาฟรี สอนจูมล่า สัมมนา 2555 อบรม Google อบรม virtuemart อบรมจูมล่า joomla พื้นฐาน joomla เบื้องต้น ตารางอบรม Joomla สร้าง facebook อบรม e-marketing อบรมสัมมนา เรียน wordpress Google Marketing joomla 2555 สอน joomla 2.5 อบรม อบรม internet marketing เรียนต่อญี่ปุ่น e-marketing joomla 1.5 ตารางอบรมจูมล่า มหานคร internet marketing joomla 2556 joomla 2557 wordpress training ตารางอบรม ทุนญี่ปุ่น สัมมนา 2553 สัมมนา 2556 อบรม 2555 อบรม joomla 2.5 เสวนาฟรี joomla training wordpress 2555 การตลาด 2557 สัมมนา AEC อบรม Non-IT อบรม WooCommerce อบรม google adwords อบรม joomla 1.5 อบรม joomla 1.7 Mini MBA internet marketing 2013 joomla template joomla เสาร์-อาทิตย์ mba wordpress 2015 ทุนปริญญาโท ปฏิทินอบรม สัมมนา สัมมนา 2554 สัมมนา 2559 อบรม joomla beginner เรียนญี่ปุ่น facebook 2013 free training japan joomla 2558 kmutt pim seminar การตลาดออนไลน์ 2555 คอร์ส Joomla advanced จุฬา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท รับสมัครอาจารย์ สร้างเว็บขายของออนไลน์ สอน WooCommerc สอน joomla template สัมมนา 2561 หลักสูตรการตลาด หลักสูตรวุฒิบัตร อบรม 2557 อบรม 2558 อบรม joomla virtuemart อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมวิชาชีพระยะสั้น อบรมสร้างเว็บ เรียนทำเว็บ DECC LOGISTICS Wordpress วันเสาร์ facebook 2014 gmi google sme joomla 2017 joomla 2554 scholarship sme 2556 tni.ac.th wordpress 2556 การตลาดออนไลน์ 2012 งานฟรี ญี่ปุ่น ตารางสัมมนา ตารางอบรม 2556 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สร้างเว็บขายของ สอนจุมลา สอนสร้างเทมเพลต สัมมนาฟรี P-Pac หลักสูตรอบรม อบรม joomla e-commerce อบรมวิชาชีพ เรียน facebook Business Matching Conference ISMED Mini Master in HR Management NEC PSU Summer Camp YouTube marketing cu_learn e-marketing 2013 e-marketing 2014 e-marketing 2015 ecommerce education emarketing 2013 entertraining google marketing sme google seo joomla 3 joomla 3.5 joomla advnaced joomla template workshop joomla มือใหม่ logistics showcase mut training rmutp sme training trebs.ac.th virtuemart 2 woocommerce wordpress 2016 wordpress 2018 wordpress 2554 wordpress 2557 wordpress 2559 wordpress เสาร์-อาทิตย์ การตลาดออนไลน์ 2556 การตลาดออนไลน์ 2558 การตลาดออนไลน์ 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ งานแนะแนวศึกษาต่อ ตารางอบรมธันวาคม ทุน 2558 ทุนปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัคร ป.โท สร้างเว็บ joomla สอน YouTube สอนสร้างเว็บไซต์ สัมมนา FTI สัมมนาธุรกิจ อบรม 2559 อบรม 2561 อบรม Wordpress E-commerce อบรม YouTube อบรม joomla 1.6 อบรม joomla 2560 อบรม joomla 3.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนต่อต่างประเทศ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โปรโมชั่น AEC 2015 Blog SEO Brand Management Business Analysis Facebook Marketing 2018 Google Marketing 2012 Human Resource Development Intensive ICT Japan Scholarship Jeducation Joomla ขั้นสูง Mainichi Nida Seminar OPEN HOUSE MBA Packaging Design Development SUPPLY CHAIN SiamTechU Smart@hospitals YouTube 2018 YouTube 2561 adwords animation chula training e-marketplace emarketing 2014 facebook 2015 facebook 2018 facebook 2561 facebook marketing 2017 fashion seminar ftimatching google 2013 joomla 2015 joomla 2016 joomla 2018 joomla 2559 joomla ตุลาคม 2554 libarts.psu.ac.th mhe-exhibition nec2554 nec2555 nida online marketing open house p-pac pim.ac.th sdcenergy sipa thaitrade training 2557 wordpress 2017 wordpress 2558 wordpress beginner wordpress ecommerce workshop การศึกษา การอนุรักษ์พลังงาน ขายของ facebook ตารางอบรม 2554 ตารางอบรม 2557 ตารางอบรม google ตารางอบรมการตลาด ตารางอบรมการตลาดออนไลน์ ทุน ม.ปลาย ทุนวิจัย นิด้า บริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาษา มมร มสธ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มินิ วิศวกรรมโยธา วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศึกษาต่อญี่ปุ่น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สร้างเว็บ sme สอน kunena สัมมนา Logistics สัมมนา digital marketing สัมมนา internet business สัมมนา ระยอง สัมมนา สสว สัมมนาอาชีพ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเชียงใหม่ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร AEC หลักสูตรโปรโมชั่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอบรม ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องอบรมให้เช่า อบรม 2553 อบรม LabVIEW อบรม Social Media Marketing อบรม kunena อบรม seo อบรม พฤษภาคม 2554 เรียน YouTube เรียนฟรี เรียนภาษา ACS Learning Hub AQ ASEAN+6 Architect ArtForTheBlind Asia Book Asia Pacific METALWORKING Asian University BI BRAND GO GO Branding on the Move Building a Successful framework Business Intelligence C2000DSP CIO seminar CP Inter CPA Affiliate CUHK Chavy Goh Cloud Combines Analytics Cloud Solution Conference 2013 Contest 2009 DBD DBD-SPE DECC seminar Decision Making Decoding Marketing Crisis2016 Decoding Street food Marketing Digital Engineering Digital SMEs Digital Transformation Double A Better Tomorrow Driven Profit with Innovation Challenges Dusit Thani College EQ ERP ERP Microsoft Dynamics AX and CRM Engineering Expo 2016 Engineering Expo 2017 Express Exporter Plus FBG FEM FTA Facebook Page for Marketing Family Business Governance Financial Magament Financial Planning Budgeting Financial Report and Analysis Finite Element Method GIS GSP Gateway to Top US Universities and Scholarships Global Economic Global Investment 2018-2019 Globalizing Thailand through Innovation Gold Futures Google Marketing 2016 Green Solutions HRD Strategy Horse Award How To Be ติวเตอร์ตัวแม่ ILA ILPI ILPI seminar INST IRPC Cubic Academy IT IT Architect ITARC ITD ITD Trade and Development Regional Forum 2017 Industrial Supply Chain Logistics Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015 Innovation For Success Insights Trading Q4 2018 Inter MBA Investment Trends 2019 J-CHALLENGE J-MAT Next Gen J-Quiz JAPAN EXPO IN THAILAND 2015 JAPAN EXPO THAILAND 2016 JCI Joint Commission International JEDUCATION FAIR 2015 JEDUCATION FAIR 2016 JEDUCATION FAIR 2018 Jeducation Fair 2010 KIMBA KMS KTB SME seminar KU Avenue Kanji Battle Kasetsart MBA LOGISTICS Fair LabView Let Them Eat Cake Love & Resilience in Workplace MAB MBA 2557 MBA 2559 MBA pim MBE MBJ 2561 MBU Challenge 2018. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย MEMP MET MET 2561 MHE & PACK MAC2019 MIM 2561 MIT MIT 2561 MJES MMM56 MOS Olympic 2015 MRE13 Machine Maximize Your Memory Power Medical Equipment Management Program Microcontroller Mini - CE Mini CE8 Mini HRM Mini Human Resource Management Mini Thailand Industrial Fair NAN MEE fine arts award NANOTEC NEC 2559 New Challenges of Managing People Oil and Solvent Online Guru Trader PIM Open House for 2017 PLC เบื้องต้น PROPERTY BEST BUY EXPO 2017 PSU job Paint Painting Technology Seminar Polymer Technology Power of Word of Mouth Providence University Taiwan Purchasing Cost Savings Strategies QlikView R for Data Analysis RFID Retail Business 2019 Risk Management SCB SME Site Visit SKETCHPAD SME 2561 SME Strong/Regular Level SMM SOC SOMETHING WILL NEVER CHANG SPU Safety Focus Saha Group Fair Security Operations Center Shonan Institute of Technology Simulation Smart Health Smart Professional Entrepreneur Social Enterprise Spiritual Kids Center Strategic Study Overseas Study Overseas Centre Study in Japan Fair Sustainable Automation Platform. Industry 4.0 TCDC THAC THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 TIECA TILOG 2013 TO BE No.1 Tax Management Tax Planning Teen Talk War 2017 Thailand 4.0 Thailand Industrial Fair 2015 Thailand International Logistics Fair 2014 The Future Marketing The New Renaissance of Advertising Tourism for All Transport Institute Trendyday Affiliate UYIB 2012 WESLI WORLD DIDAC Warehouse Operation Whynott Success WordPress for Beginner World High School Fair affiliate marketing 2012 asian market seminar business workshop ccm-systems change mind chula close computer graphic contest cylenceshortfilm dMaintenance digital dtc econ.chula.ac.th emarketing 2011 emarketing 2012 emarketing 2015 emarketing 2016 eurobesttechnology event exhibition 2018 facebook 2016 facebook 2559 facebook app fedthaiproperty forexoptimumthailand free free webinar geocities geocities close gointer graphic hcdsuandusit host ล่ม hr training hrd human resource icc.co.th industrial Pump infoforum.co.th inhouse training inst-th internet marketing 2016 internet marketing 2017 internet marketing 2018 japan education fair japanexpo japanexpothailand jchallenge joomla 2http://www.blogger.com/img/blank.gif554 joomla 3.7 joomla content joomla css joomla promotion kaset kmitl kpb kunena marketing marketingthai.or.th mba 2555 mini.eng6511 motion music nec ธรรมศาสตร์ nectec.or.th network cat idc ดับ non-IT nstda.or.th office rent for flood online marketing 2018 openhouse poster promotion rangsit university retail rmutk rsubbatraining seminar 2012 seminar 2015 sena seo seo-sem siemens S7-300 smartjmat sme 2559 software park study studyinter teacher it 2018 thaifamilylink thailandtourismitp thaileathergoods thairungnirunengineering training 2014 training 2554 training deals training room webinar wellness & ฺฺBio-Med SMEs In Digital Economy 4.0 wiseeducationcenter wolrdfilmbkk wordpress 2561 กฏหมาย GPS กรมพลศึกษา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมอุตสาหกรรม กลยุทธ์การตลาดปากต่อปาก กสท ไฟดับ การจัดการพลังงาน การตลาดออนไลน์ 2560 การตลาดออนไลน์ 2561 การตลาดออนไลน์ SME การประชุมนานาชาติ การพิมพ์สกรีน การวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสารธุรกิจ การเงินสำหรับผู้บริหาร การเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่น กิจกรรมเยี่ยมชมธุรกิจ ก่อ เกิด ผล ก่อสร้าง ขจัดความสูญเปล่า ข่าว ก.พ. ข่าวสำนักงาน ก.พ. คณิตศาสตร์ ป.1 คณิตศาสตร์ ป.6 คนชนะ คนแพ้ คนไทย คอร์ส Facebook ค้นพบความสุขในตัวคุณ ค้นหาและพัฒนา DNA Entrepreneur ในตัวคุณ ค้าปลีกไทย 2019 งานออกร้าน งานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร งานเวิล์ดไดแด็ค งานเสวนา งานแสดงธรรม จัดอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จูมล่า 1.6 ดุสิตธานี ตารางอบรม 2555 ตารางอบรม มิถุนายน ตารางอบรม สิงหาคม ตารางอบรมกันยายน ตารางอบรมตุลาคม ตารางอบรมเมษายน ถวายสัตย์ ททท ทำเพจขายของ ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ทุน ทุน 2554 ทุน 2555 ทุน 2559 ทุน MBA ทุน Taiwan ทุน ก.พ. ทุนจีน ทุนดนตรี ทุนปริญญาเอก ทุนวิศวะ ทุนสิงคโปร์ ทุนหลังปริญญาเอก ทุนออสเตรเลีย ทุนอังกฤษ ทุนเกาหลี ธรรมะรับปีใหม่ ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจไทย น้ำท่วม บรรยายพิเศษ ป.เอก 2556 ป.โท 2556 ป.โท 2557 ปฏิทินอบรม 2555 ประกวด ประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ประกวดมิวสิควีดิโอ ประกวดหนังสั้น ประกวดเพลง ปริญญาโทภาคพิเศษ ปัญญาภิวัฒน์ ปิด ปิด geocities ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ประกอบการ ฟรี ภายในองค์กร ภาวะเศรษฐกิจไทย 2558 ภาษาจีน มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี มหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหิดล มัธยมศึกษา รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ระดับหัวหน้า ระบบสารสนเทศ รับสมัคร ป.เอก รับสมัครปริญญาตรี ราชมงคลกรุงเทพ ลดต้นทุน วิชาการ วิชาชีพ วิวัฒน์จิต วิศวกรรมโยธา วิศวะ 60 วิเคราะห์ทอง ศึกษาต่อออสเตรเลีย ศึกเด็กดวลไมค์ ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาฯ สถาบันการขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันคีนัน สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรม สถาบันอบรม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ สร้าง mv สร้าง template สร้างเว็บ สวทช สวนสุนันทา สอน IM สอน google สอนการตลาดออนไลน์ สอนสร้างเพจ สอนสร้างเว็บบอร์ด สัมนา ICT สัมมนา 2560 สัมมนา Blackboard สัมมนา CP ALL สัมมนา DECC สัมมนา ERP สัมมนา Forex สัมมนา HomePro สัมมนา ISMED สัมมนา IT สัมมนา Microsoft สัมมนา P-PAC สัมมนา Textile สัมมนา aiminlines สัมมนา e-marketing สัมมนาการถ่ายภาพ สัมมนาการสื่อสารในยุคดิจิทัล สัมมนาการเคหะแห่งชาติ สัมมนาตลาดเอเชีย สัมมนานิด้า สัมมนาพิเศษ สัมมนาฟรี 2561 สัมมนาภาษี สัมมนาวิชาการ สัมมนาอสังหา สัมมนาอุตสาหกรรม สัมมนาฮวงจุ้ย สัมมนาเทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สิน สัมมนาเรียนต่อ สาขาคณิตศาสตร์ สำนักงานชั่วคราว สำนักงานให้เช่า สำนักโลจิสติกส์ สิงหาคม2553 หลักสูตร HR หลักสูตร ธรรมาภิบาล หลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ อนาคตนิเทศศาสตร์ 4.0 อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ อบรม 2012 อบรม 2556 อบรม Adwords อบรม Google Analytics อบรม HR อบรม IM อบรม Joomla 2559 อบรม joomla 2554 อบรม มิถุนายน อบรม สิ่งพิมพ์ อบรม เมษายน 2554 อบรมกันยายน 2554 อบรมกันยายน 2555 อบรมการเขียน อบรมการเงิน อบรมครู อบรมครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา อบรมผู้บริหาร อบรมพื้นฐานการเขียนข่าว อบรมพ่อแม่ อบรมวันเสาร์ อบรมเศรษฐศาสตร์ อบรมแบบกลุ่ม อบรมแฟชั่น อสังหาริมทรัพย์ อัญมณีและเครื่องประดับ อาชีพนักการทูต อาชีพศัลยแพทย์ อาหารเสริม อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับครู อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ เกาหลี เกิดอะไรขึ้น เชฟของหวาน เทคนิคการถ่ายภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทมเพลตจูมล่า เฟสบุ๊ค เรียน joomla เรียนคณิตศาสตร์ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนนอก เวชสำอาง เว็บล่ม เศรษฐกิจ ปี 61 เศรษฐศาสตร์ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เสวนา เสวนา AEC เสวนาวิชาการ เสวนาอสังหาริมทรัพย์ แนะแนวการศึกษา Jeducation โครงการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม 2553 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โครงการส่งเสริมจริยธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพครู โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากร โปรโมชั่น 2557 โปรโมชั่นอบรม โรงพยาบาลเจ้าพระยา โลจิสติกส์ โฮสล่ม ไมโครคอนโทรลเลอร์